Szanyi Tibor: Fiatal jelöltekkel a pán-európai lista mindannyiunk haszna lett volna!

Az Európai Parlament képviselői ma szavaztak az EP képviselői helyek 2019-es európai választások utáni eloszlásáról. A javaslat értelmében, amennyiben az Egyesült Királyság kilépése tényleg megvalósul jövőre, azt követően lehetőség nyílhat arra, hogy néhány tagállam esetében az arányosság elvének megfelelően kiigazításokat tegyenek – így azok plusz képviselői helyeket kapjanak. Magyarország esetében nem lenne változás.

A jelentés szól még egy közös választókerület és egy összeurópai lista létrehozásáról is. Ezzel kapcsolatban Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő a következőket mondta el: „Már hosszú évek óta vita tárgyát képezi egy összeurópai lista létrehozása, amely most a Brexit, valamint számos tagállam összefogása mentén valóban megvalósulhatott volna. Meggyőződésem, hogy egy páneurópai lista felállítása erősítené az EP-választás európai jellegét, miközben egyértelmű üzenetet küldene a nacionalista, euroszkeptikus erőknek: Európa erős és ellenáll a populizmusnak.”

„Nacionalista hangok szerint az összeurópai listáról megválasztott képviselőknek nem lenne kapcsolata a választókkal. Ezzel nem értek egyet! Főleg akkor nem, ha garantáltan számos fiatal juthatna be ily módon az európai törvényhozásba. Egy erős fiatal kvóta felállításával képviselőket kapna egy olyan réteg, amelyről mindenki beszél, mindenki meg akar menteni – ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a törvényhozás szintjén alulreprezentált. Emellett a fiatalok a legtöbb tagországban hasonló nehézségekkel néznek szembe. Tisztában vannak vele, hogy milyen speciális kihívásokkal találkozik egy gyermek és egy fiatal felnőtt a 21. században – olyan tudás ez amely egyrészt határokon keresztül összeköt és amely képessé tesz az innovatívabb gondolkodásra”- hangsúlyozta Szanyi Tibor.

„A páneurópai lista felállításához szükség van a tagállamok jóváhagyására is. Számos ország már egyértelművé tette, hogy támogatja az elképzelést. Magyarország mindeddig nincs ezek között. Amennyiben viszont elmulasztjuk ezt a lehetőséget és ezzel párhuzamosan egy erős fiatal kvóta felállítását, az komoly hiba lenne az európai egység biztosítására nézve” – tett hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: Orbán-politikája jelenti a nyugat-balkáni országok csatlakozására a legnagyobb veszélyt

Az Európai Bizottság ma hozta nyilvánosságra a nyugat-balkáni országok EU-csatlakozási folyamatának felgyorsítását ígérő bővítési stratégiáját, amelyet az Európai Parlament képviselői strasbourgi plenáris ülésük keretében még aznap napirendre tűztek és megvitattak.

Az EP többsége régóta szorgalmazza a bővítési folyamat dinamikusabbá tételét, így a képviselők üdvözölték, hogy a Bizottság végre konkrét menetrendet tárt eléjük a térség országainak felzárkóztatása, illetve - elsőként Szerbia és Montenegró – uniós csatlakozása érdekében. Ugyanakkor az EP álláspontjában és az uniós stratégiában is változatlan hangsúlyt kap, hogy a bővítési folyamat hitelessége és az európai integráció jövője érdekében valamennyi érintett országnak maradéktalanul teljesíteni kell a tagság összes politikai és gazdasági feltételét. A Nyugat-Balkán helyzetét és a csatlakozási tárgyalások előrehaladását a Bizottság áprilisban esedékes éves ország-jelentései kapcsán ismét értékelik majd az európai törvényhozók.

Az MSZP EP-képviselője, Szanyi Tibor a vita kapcsán emlékeztetett rá, hogy az európai szocialisták mindig is kiálltak az Unió nyitottsága, ezen belül a nyugat-balkáni országok befogadása mellett. Rámutatott, hogy ez a térség békéje és az egész EU stabilitása mellett elősegítheti az olyan kihívások közös, európai normák szerinti kezelését, mint a belső biztonság, a migráció, vagy az idegenellenes, nacionalista törekvések visszaszorítása. Reményei szerint a nyugat-balkáni országok sikeres csatlakozása az európai építkezés jövőjét és az EU vonzerejét bizonyítva cáfolja majd az euro-szkeptikusok és a nacionalisták érveit és céljait.

Szanyi Tibor hangsúlyozta: „Szerbia és a többi déli szomszédunk mielőbbi uniós tagságához Magyarországnak nyilvánvalóan különösen fontos, közvetlen érdekei fűződnek. Ehhez képest az EU-bővítés ellenzőinek jellemző érvei között éppen Orbán politikája szerepel az első helyen, mint annak a veszélynek a megtestesítője, hogy csatlakozása után egy tagállam elkezd EU-ellenes politikát folytatni, egyoldalú előnyökre törekszik, megtagadja az európai értékeket és a szolidaritást. Üres támogató nyilatkozatok helyett Orbán inkább azzal tehetne a nyugat-balkáni tagjelöltekkel szembeni bizalmatlanság eloszlatásáért, ha elkezdene az európai demokratikus értékeket tisztelő, konstruktív és hiteles uniós politikát folytatni. Erre persze egyelőre nem látok nagy esélyt, de hiszem, hogy az áprilisi választások után már múlt időben beszélhetünk Orbánról, mint az európai építkezés egyik fő akadályáról”.

Szanyi Tibor: Újabb akadályokat számolt fel az EU a tagállamok közös piacán. Védjük meg e sikert a Fidesztől!

Az Európai Parlament a mai napon szavazott a területi alapú tartalomkorlátozás, vagyis az ún. ’geo-blocking’ elleni fellépésről. Mit jelent ez a gyakorlatban az európai állampolgárok számára? Nagyobb szabadságot és több lehetőséget az online vásárlások alkalmával, hiszen az új rendelet értelmében a kereskedők ezentúl nem korlátozhatják indokolatlanul termékeikhez, szolgáltatásaikhoz való hozzáférést a vevő állampolgársága, lakóhelye, vagy székhelye alapján.

Az olyan fogyasztói sérelmeket orvosolja ez a rendelet, mint például a weboldalakhoz való hozzáférés területi alapon történő megtagadása, a vásárlás és a kiszállítás visszautasítása, valamint a fizetéssel kapcsolatos okok miatti megkülönböztetést. Ugyanakkor ez nem jelenti a kereskedők büntetését, hiszen azok, akik nem céloznak határokon átnyúló piacokat, nem kötelesek áruk vagy szolgáltatások területükön kívüli szállítására. Mindössze lehetővé kell tenniük, hogy a belső piacon belül mindenki ugyanolyan feltételek mellett vásárolhassa meg azokat, mint a saját tagállamuk állampolgárai (pl. felvehessék a kereskedő telephelyén).

Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő a rendelettel kapcsolatban elmondta: „Ez egy fontos lépés a belső piac kiteljesedése szempontjából. Az áruk és szolgáltatások szabad mozgását gátló újabb akadálytól szabadultunk meg, ez pedig nagyobb választékot, sok esetben alacsonyabb árakat és nagyobb jogbiztonságot jelent majd az online vásárlók számára.”

„Ez a rendelet természetesen a magyar fogyasztók érdekeit is szolgálja, hiszen számunkra is újabb lehetőségeket teremt. Az ilyen pozitív változásokhoz pedig könnyű hozzászokni, majd rövid időn belül természetesnek is venni azokat. És miért is ne tennénk? A mai magyar politikai helyzetet látva azonban nem maradhat kimondatlanul: a Fidesz minden egyes döntésével távolabb viszi a magyar embereket a belső piac és az EU jelentette biztonságtól és kényelemtől. A Brüsszelbe való üzengetések, az EU támadása, az ’elmegyünk a falig, majd visszatáncolunk’ politika, az uniós pénzek lenyúlása, és az orosz vezetés EU kárára történő kiszolgálása mind-mind gyengítik Magyarország és egyben az Európai Unió helyzetét. Az EU nem egy önmagában létező intézmény, a tagállamok politikai akaratából jött létre. Így nem is lehet következmények nélkül folyamatosan támadni” – tette hozzá a szocialista EP-képviselő.

„Április 8-án a magyar választóknak lehetősége lesz elküldeni egy olyan kormányt, amely potenciális veszélyt jelent az Európai Unióra és mindazon előnyökre, melyeket a tagság hozott el számunkra” - húzta alá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: A tiszta energia innovációja felgyorsult Európában!

Az Európai Parlament képviselői támogatják az innováció felgyorsítását a tiszta energia előállítás területén. A jelentésben és a vita során is kiemelésre került, hogy az energia előállításának, átvitelének, tárolásának és használatának módjai hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A legalapvetőbb, hogy megfizethető, megbízható és biztonságos energiára van szükség.

„Az Orbán-kormány az energiapolitikájával is egyre jobban a peremre szorul. Sajnos az már természetessé vált Magyarországon, hogy - köszönhetően a kormány gyakorlatának - az energiahordozók piaci ár felett és Fidesz-off-shore cégeken keresztül kerül forgalomba. Nyilvánvaló, hogy az energiabiztonságot-, a szolidaritást-, az energiahatékonyságot-, az energiatakarékosságot-, -illetve a megújuló energiaforrások arányának növelését sem ösztönző politika nem EU-konform”- húzta alá Szanyit Tibor, szocialista politikus.

„A tiszta energiával kapcsolatos jelentés még csak említés szintjén sem tartalmazza a nukleáris energiát, hisz ugyan míg kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki, mint például a szén-alapú energiatermelés, az atomenergia használata egyben jelentős kockázatot is jelent. A költséges, magas szennyezéssel járó és biztonsági kérdéseket is felvető nukleáris beruházások helyett, a magyar kormány is a tiszta energiaforrások innovációjába kell, hogy fektessen! Fel kellene végre Orbánnak is ismernie, hogy az új, köztük a közelmúltban a digitális forradalom keretében létrejött technológiák hatalmas lehetőségeket kínálnak teljes energetikai rendszerek átalakítására, diverzifikálására! Elő kell segíteni a helyi és regionális önkormányzatok szerepvállalását a tiszta energiával kapcsolatos innováció elterjedésében, például az intelligens/okos települések, az elektromos közlekedés és az intelligens mikro-hálózatokon keresztül is – erősítette meg Szanyi Tibor.

ZACSKÓS SZAVAZATOK #szanyitibor No.17.

Molnár Gyula és Karácsony Gergely a minap vendégségben járt Kolozsvárott Kelemen Hunornál, az RMDSZ elnökénél, aki kerek-perec kijelentette, hogy az MSZP és a Párbeszéd feleslegesen töltené az idejét Erdélyben kampányolva, mert az ottani szavazók nagyon is jól tudják, hogy kire kell szavazniuk.

Ez egész pontosan a Fideszt jelenti, lévén Kelemen Hunor az elmúlt hónapokban ezt több alkalommal is a lehető legvilágosabban kinyilvánította. “Mentségére” legyen mondva, az RMDSZ bár nem pártként, hanem érdekvédelmi szervezetként lett Romániában bejegyezve, ám különleges státuszából fakadóan ugyanabban az EU-s pártcsaládban foglal helyet, ahol a Fidesz, jelesül az Európai Néppártban. Szóval vezetőink ezzel az erővel akár Orbán Viktorral is tárgyalhattak volna.

Jobb ha tudomásul vesszük, hogy Erdélyből, Kárpátaljáról és a Vajdaságból mi, baloldaliak gyakorlatilag nem kapunk szavazatot. Ez nem csupán az ottani hangadók alapállásából fakad, hanem egyszerű üzletből. Orbánék gesztusokkal és mesés támogatásokkal megvették a külhoni véleményvezéreket, akik bolondok lennének ezek folytatásáról lemondani.

Ennél fogva teljesen értelmetlen ebben a dimenzióban demokráciáról, magyarságról és egyéb patetikus ügyről beszélni, arról viszont annál inkább, hogy az említett helyeken keletkező szavazatokat legkevésbé az érintettek adják le, hanem többnyire bizonyos “aktivisták” zacskókban hordják be a megfelelő szavazóhelységekbe. Eközben az RMDSZ elnöke, ahelyett, hogy az erélyiek érdekeit képviselve, önálló és független politikát folytatna, Orbán Viktor szócsöveként nyilvánul meg, mint egy alkalmi FIDESZ-szóvivő, elvágva minden értelmes együttműködés lehetőségét.

#szanyitibor No.17.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu