Szanyi Tibor: Az új Európai Ügyészség segíthet Orbán korrupt rendszerének lebontásában

Az Európai Parlament tagjai nagy többséggel támogatták, hogy az EU 20 tagállama ún. megerősített együttműködés keretében hozza létre az Európai Ügyészséget, hogy az minél előbb megkezdhesse működését. A vitában több képviselő rámutatott, hogy ez a döntés azok közé tartozik, amelyeket valóban az élet kényszerített ki, hogy végre konkrét és hatékony formában védje az európai adófizetők érdekeit, akik becsült kára a közös uniós források felhasználása kapcsán elkövetett bűncselekmények miatt elérheti az évi 3 milliárd eurót.

Az európai törvényhozók általános tapasztalatként fogalmazták meg, hogy az európai pénzek pályáztatása, elköltése során előforduló visszaélések leleplezésére, feltárására és szankcionálására az igazságszolgáltatás tagállami szervezetei gyakran nem alkalmasak, néhol nem megbízhatóak. Az EU tagállamok bel- és igazságügyi együttműködését támogató jelenlegi hivatalok (mint a csalás ellenes OLAF, illetve az Eurojust ügyészi és az Europol rendőrségi együttműködési keretei) számára pedig az uniós Szerződés nem biztosít ilyen jogosítványokat.

Az Európai Ügyészség felállítását reménykeltő, fontos előrelépésként méltatta Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő is, rámutatva: „Az ellenőrzés eddigi eszközei elégtelenek, hiszen annak idején az európai jogalkotó egyszerűen nem számolhatott olyan - a magyar adófizető számára azóta sajnos nagyon is ismerős - helyzettel, ahol az Unión belül, kormányzati támogatással, az európai forrásokon élősködő komplett korrupciós maffiarendszer épülhet ki.”

Ez a felismerés tükröződik abban is, hogy az EP állásfoglalásában sajnálatát fejezi ki, amiért az együttműködésből kimaradó néhány tagállam miatt csökkenhet az új intézmény hatékonysága, s szorgalmazza ezek mielőbbi bekapcsolódását. Ennek kapcsán Szanyi Tibor megjegyezte: „Úgy láttam, hogy a legmeggyőzőbb érvet egy új, erős, végrehajtási jogosítványokkal is rendelkező uniós ügyészi szervezet mellett éppen a megerősített együttműködésből kimaradó Magyarország példája szolgáltatja, ahol az Orbán-kormány úgy fél a leendő európai ügyészi szervezettől, mint ördög a tömjénfüsttől. Van is mitől, hiszen uniós partnereink is döbbenten tapasztalják, hogy az EU-ellenes Orbán autoriter hatalmát jelentős részben az európai források elcsalásából finanszírozott, rendszerszerű korrupcióra építi, s mindezt leplezi - nem pedig hivatásának megfelelően leleplezi - a rezsim szoros politikai kontrollja alatt álló Polt-féle ügyészség, ahol az OLAF megkeresései rendre elakadnak.”

Szanyi Tibor: Az EP az októberi uniós csúcstól hatékony döntéseket vár a migráció kezelése és az Unió egységének helyreállítása terén

Az Európai Parlament tagjai eheti strasbourgi plenáris ülésükön megvitatták az Európai Bizottság és a Tanács vezetőivel az uniós állam- és kormányfők október 19-20-i ülésének témáit, amelyek közül kiemelkedik a migrációval kapcsolatos intézkedéscsomag. Számos európai képviselő megfogalmazta reményét és elvárását, hogy ez a csúcs végre meghozza az ügyben régóta várt áttörést: konkrét döntéseket a migrációs hullám kezelése, a leginkább érintett tagállamok tehermentesítése, valamint egy működőképes, hatékony új Európai Menekültügyi Rendszer létrehozása érdekében.

Hasonlóan nyilatkozott a magyar szocialista Szanyi Tibor is, aki azonban kétségeinek is hangot adott: „Úgy érzem, az EU mérvadó részében mostanra összeállt a politikai akarat a migrációs nyomás hatásos, egyben humánus kezelésére. Ugyanakkor kissé szkeptikus is vagyok, mert tény, hogy van olyan tagállami kormányfő - elsősorban Orbán Viktor - aki nyíltan e közös európai rendszer, s ezzel egy újabb európai csúcs sikerének meghiúsítására törekszik. Képviselőtársaimmal együtt emlékeztettük az európai vezetőket arra, hogy Orbán éppen most kezdi újabb, konzultációnak álcázott hazugságkampányát a magyar lakosság körében.

A menekültek ellen uszít, s az európai intézményeket, a Bizottságot, sőt az európai törvényhozás tagjait is azzal vádolja, hogy egy obskúrus terv végrehajtói, amelynek alapján Soros bérenceként illegális migránsok millióit telepítenék kontinensünkre, hogy szándékosan megsemmisítsék kultúránkat és értékeinket.”

A magyar képviselő elmondta, hogy úgy érzékeli, az Unió vezetői már kezdik felfogni, hogy mindez sajnos nem egy abszurd tréfa, hanem egy tagállam kormánya által közpénzen, politikai, választási céllal folytatott irracionális, idegen- és EU-ellenes gyűlöletkampány. Döbbenten figyelik, hogy a magyar társadalmat bomlasztó méreg máris hat, a hatalom által szított gyűlölet helyi szinten legálisan befogadott menekült családok elüldözésében, segítőik elleni atrocitásokban ölt testet.

„Éppen emiatt voltam kénytelen az uniós csúcsra való felkészülés vitájában is azzal szembesíteni az EU intézmények vezetőit, hogy az Unió az orbáni őrülettel szemben jobbára magára hagyja a magyarok normálisan gondolkodó többségét: A Bizottság elnöke továbbra is a józan párbeszédben, a meggyőzésben hisz, egy végtelenül cinikus és gátlástalan Orbánnal szemben. Az Európai Tanács pedig, ha ezúttal sem érvényesíti a közösség teljes súlyát és meghatározó vezetőinek befolyását, saját döntéseit, egységét és tekintélyét - végső soron közös európai jövőnket - ássa alá. Számos képviselőtársammal együtt, meggyőződéses európaiként és magyar demokrataként őszintén remélem, hogy az októberi csúcs ezen a téren is áttörést hoz” - tette hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: A kereskedelmi megállapodások kedvezményeinek klímavállalásokhoz kötése

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) éghajlat-változással kapcsolatos konferenciája Bonn-ban kerül megrendezésre idén novemberben. A Párizsi Megállapodás (COP21) célkitűzései – miszerint a globális átlaghőmérséklet-növekedés jóval 2 °C alatt tartandó és akár 1,5 °C-ra korlátozandó – önmagában még nem tekinthető jelentős eredménynek. A konkretizálás érdekében a marrákesi (COP 22) alkalmával valamennyi részes fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a politikai körülmények változásaitól függetlenül kitart a párizsi vállalások mellett. A következő, bonni rendezvény fő célja, hogy felmérje a közös törekvéseket és a kötelezettségvállalások teljesítésében elért előrehaladásokat.

Az Európai Parlament állásfoglalása alternatív éghajlat-finanszírozás és a végrehajtás módokat vázol fel, például kötelezettségvállalásra szólítja fel a kormányokat, valamint az állami és magánkézben levő pénzintézeteket. A hitelezési és beruházási gyakorlatok összehangolhatóak a Párizsi Megállapodás célkitűzéseivel, konkrétan ösztönözhetik a fosszilis tüzelőanyagok elhagyását, illetve ösztönözhetik a biztonságos zöld energiába való beruházást például a szennyező és veszélyes nukleáris energia helyett. De „hogy a zöld beruházások vonzóak legyenek – többek között a mezőgazdasági ágazaton belül is–, egyedi állami garanciával, valamint a zöld beruházási alapok és a zöld kötvények kibocsátói számára biztosított tanúsítványokkal és adókedvezményekkel is ösztönözhető a fejlődés. Hasonlóan, a digitális technológiák területén is vannak teendők, hisz azok sincsenek kihasználva az energetikai átállás elősegítésében, az új fenntartható üzleti modellek kialakításában, valamint az energiahatékonyság és az energiatakarékosság javításában”- foglalta össze Szanyi Tibor.

A szocialista európai parlamenti képviselő egyúttal aláhúzta azt is, hogy az Európai Uniónak attól kell függővé tennie, hogy a kereskedelmi megállapodásaiban foglalt kedvezményeket biztosítja-e, hogy az adott ország miként viszonyul a párizsi vállalásokhoz.

Szanyi Tibor: A Brexit kapcsán is fel kell lépnünk az Európa-ellenes nacionalisták ellen

Az Európai Parlament eheti plenáris ülésén értékelte a Brexit-tárgyalások helyzetét és határozatában egyértelmű politikai elvárásként fogalmazta meg az uniós tárgyalók felé, hogy az EU Nagy-Britanniában élő és dolgozó állampolgárainak jogai, szociális és jogi helyzete nem képezheti alku tárgyát, a britek pénzügyi kötelezettségeinek rendezéséről folyó vita keretében sem. A képviselők a brit kormányfő szeptember 22-i firenzei beszédét ugyan a brit álláspont némi elmozdulásaként értékelték, amely azonban híján volt a konkrétumoknak olyan fontos brit pénzügyi és politikai kötelezettségek tekintetében, amelyek rendezése nélkül nem lehetséges megegyezés a jövőbeni brit-EU viszony érdemi részéről.

A Brexit-tárgyalások elhúzódásnak és az EP állásfoglalásának hátterére rávilágítva Szanyi Tibor szocialista képviselő elmondta: „még a vártnál is gyorsabban beigazolódott, hogy a brit jobboldali, konzervatív kormányzat nem tud mit kezdeni volt vezetője, Cameron felelőtlen hatalomvágya és az Európa-ellenes demagógia által előidézett politikai helyzettel és láthatóan időhúzással próbálkozik. Mi viszont nem engedhetjük, hogy ennek a felelőtlen politikának az uniós polgár viselje a következményeit, akár a tagállamok adófizetőiről, akár az Egyesült Királyságban élő több mint 3 millió uniós állampolgár biztonságos jövőjéről, akár az észak-írországi határ és társadalmi béke kényes ügyéről van szó”.

A magyar EP-képviselő meglátása szerint mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy a tervezett tárgyalási menetrend már nem tartható, hiszen az EU egyszerűen nem tekinthet el attól, hogy az Unió és Nagy-Britannia viszonyának új alapokra helyezése feltételeként rögzítse: ezeket a problémákat elsősorban annak kell megoldani, aki előidézte. „Európai képviselő társaimmal a vitában is megerősítettük, hogy a határozott és következetes uniós Brexit-magatartást állampolgáraink érdekeinek védelmében, választott képviselőiként meg kell követelnünk saját tagállamaink kormányaitól is. Konkrétan attól az Európai Tanácstól, amelyben ott ülnek a Cameron-nál nem kevésbé felelőtlen, polgáraik érdekeit bármikor saját hatalmi szempontjaik alá rendelő miniszterelnökök is. A most kilépni szándékozó országgal szembeni közös uniós tárgyalási álláspontunk felvizezése ugyanis azzal a veszéllyel is járna, hogy lovat ad az Orbán- és Kaczinsky-féle Európa-ellenes nacionalisták, vagy esetleges jövőbeni követőik alá” - mutatott rá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor az idősek világnapjáról

Október elsején az idősek világnapját ünnepeljük. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy elismerjük az idős emberek társadalomért tett szolgálatát, de egyben rámutat azokra a nehézségekre is, amelyekkel ma a legtöbb idős ember küzd. Ma Magyarországon sokak számára ez a mélyszegénységet vagy annak veszélyét, az elszigetelődést, a társadalomból való kirekesztettséget, a rossz egészségügyi állapotot, az inaktivitást, a szolidaritás hiányát jelenti.

„Az idős emberek gondjait hosszú távon és érdemben nem lehet néhány ezer forint nyugdíjemeléssel megoldani. Csak az ígéretével meg még úgysem. A magyar nyugdíjasok problémái visszavezethetők az egészségügy állapotára, a magyar oktatási rendszer hanyatlására, valamint az ezeknek is köszönhető népességcsökkenésre, tömeges kivándorlásra”- mondta el Szanyi Tibor, EP-képviselő.

„A boldog, aktív, egészséges nyugdíjas képe nem mítosz. Igenis léteznek, mégpedig azokban a liberális demokráciákban, amelyektől a Fidesz egyre inkább távolabb viszi Magyarországot. Miközben semmilyen jel nem mutat arra, hogy az Orbán kormánynak bármilyen terve lenne a nyugdíjasok helyzetének javítására a kampányidőszakban szokásos ígéreteken kívül. Pedig nem csak nyugdíjreformra van szükség” - húzta alá a szocialista politikus.

„A magyar társadalomnak levegőre van szüksége, hogy végre fellélegezhessen az orbáni megosztás, az állandó hergelés, fenyegetés és gyűlöletkampány terhe alól. Ezt követően lehet elkezdeni építeni egy olyan szolidaritáson alapuló társadalmat, ahol nem az az alapvetés, hogy a nyugdíjasokra, a rokkantakra, a minőségi szociális ellátásra, az egészségügyre vagy az oktatásra költött pénz egy másik csoport kárára történik, hanem egyértelmű, hogy az az egész társadalom hasznára válik. Ez csak egy kormányváltással valósulhat meg”- tette hozzá Szanyi Tibor.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu