Szanyi Tibor: kutatásfejlesztéssel valósítható meg a károsanyag kibocsátás-csökkentés a légi közlekedésben

„Egy jól működő, megreformált uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer és a piac stabilizálására alkalmasabb eszköztár lesznek a 2030-ig szóló 40%-os kibocsátás-csökkentési cél elérését szolgáló fő uniós eszközök, amelyeket 2020-tól kezdődően egy lineáris tényező és térítésmentes kiosztás egészít majd ki” - kezdődik az Európai Parlament légi közlekedés káros anyag kibocsátásával kapcsolatos jelentése. A globális megoldásokat sürgető európai parlamenti módosítások vitájában részt vett Szanyi Tibor is.

“Amikor a repülőgépek károsanyag-kibocsátásról beszélünk, elsőként a kutatás-fejlesztésre kell helyezni a hangsúlyt. Az újonnan működésbe helyezett repülőgépek legalább 10-15 évig fogják azt a szennyezőanyag mennyiséget ontani magukból, amire meg lettek tervezve. Így a kibocsátás-csökkentésre irányuló kutatás-fejlesztési folyamatokat minél inkább gyorsítani kell, mivel a légiközlekedés az egyetlen ágazat – különös tekintettel annak gyors bővülésére –, amely le tudja nullázni az egyéb területeken elért kibocsátás-csökkentést” - húzta alá Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő.

Ugyanebben a témában, Szanyi Tibor kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz is: az Európai Unió feladata az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmakkal foglakozni, és amennyire csak lehetséges, csökkentenie kell a légiközlekedési ágazat tevékenységei által előidézett szén-dioxid-kibocsátást. Ennek az ágazatnak jelentős a globális szén-dioxid-kibocsátáshoz tett hozzájárulása, és még tovább fog növekedni. Írásbeli kérdésében a légiközlekedési megállapodásokat megsértő felekkel kapcsolatban a felelősségre vonás, és a jogsértések szankcionálása iránt érdeklődött, illetve arról, hogy milyen jövőbeli kötelezettségei vannak a tagállamoknak e területen?

A Bizottság válaszában aláhúzta, hogy a nemzetközi légi közlekedés kibocsátás-kompenzációra és a kibocsátás-csökkentésére vonatkozó rendszer (CORSIA) végrehajtási mechanizmusai alkalmazandók azokra az országokra, amelyek részes felei a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek (ICAO). Az EU 2012 óta foglalkozik a légi közlekedésből származó kibocsátásokkal az EU ETS keretében, azért, hogy biztosítsa a légi közlekedési ágazat hozzájárulását az EU éghajlat-politikai célkitűzéseinek megvalósításához. Tekintettel a globális fellépés fontosságára, az EU aktívan részt vett a CORSIA kidolgozásában. Végül pedig a Bizottság emlékeztetett arra is, hogy a rendszer végső eredményessége és hitelessége annak határozott végrehajtásán fog múlni.

Szanyi Tibor az egyszerűsítés mellett-, de a renacionalizálás ellen van

Az uniós pénzügyi szabályok módosítására javasolt ún. Omnibusz-rendelet az első alkalom 2013 óta, amikor is a Közös Agrárpolitika (KAP) alapszabályainak módosítása a cél. Ezek a változtatások finomhangolást és egyszerűsítést takarnak 2018. január 1-jei hatállyal; ezeket az Európai Parlament képviselői a decemberi plenáris ülésen megvitatták és elfogadták.

„A munka több, mint egy évvel ezelőtti kezdetekor tiszta üzenetet fogalmaztunk meg: üdvözlendő a KAP egyszerűsítését célzó minden lépés, de aggodalomra adott okot, hogy képes lesz-e egyetlen eszköz, az ún. Omnibusz kezelni a KAP szakpolitikai specifikusságát. Az intézményközi egyeztetések során ezek a félelmek eloszlottak, és a fiatal gazdák-, a környezet- illetve a termelők pozíciójának megerősítése mellett olyan fontos témák is előkerültek, mint az élelmiszerláncban megjelenő versenyjogi ellentmondások megoldása. Azt mondhatjuk, hogy az kezdeti, óvatos módosító javaslatokból egy meglehetősen erős, félidős reform lett. Bízom abban, hogy ezek az egyszerűsítések tényleges könnyebbséget jelentenek a termelők, a végső kedvezményezettek felé” - mondta Szanyi Tibor szocialista európai képviselő a parlament vita kapcsán.

„A jövővel kapcsolatban viszont meg szeretném megerősíteni a KAP ’közös’ jellege iránti elkötelezettségemet, hiszen az Omnibusz mellett Phil Hogan ír agrárbiztos a hetekben jelentette be az “Új Teljesítési Mechanizmus” című új agrárpolitikai javaslatot is. A javaslatba olyan kecsegtető elemek is bekerültek, mint az „okosfalvak”, amelynek általam történő kezdeményezése nyilvánvalóan nagy szocialista eredménynek tekinthető. Nem támogatható viszont a javaslatban megfogalmazott renacionalizálás, nem leszünk partnerek az idő kerekének visszaforgatásában. Közös, koherens politikával lehet sikeres fejlődést elérni és olyan projekteket megvalósítani, mint az okos falvakat! Vizünk, földünk, tudásunk, szorgalmunk van bőségesen, ezért nem kéne a különböző kormányzati, akarat vezérelt, torz versenyekbe belebonyolódni, különösen nem a jövőnk kárára.” - erősítette meg Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor szerint hatékonyabbá tehető a fejlesztési források rendszere

A fejlesztési források felhasználhatósága szempontjából fontos témával foglalkoztak az Európai Parlament képviselői az e heti plenáris ülésen. A gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló forrásokkal kapcsolatban az Európai Bizottsági számos technikai módosítását javasolt, a kohéziós programok finanszírozásának naprakésszé tétele céljából.

„Aktualizálásról beszéltünk, így a technikai kiigazítás mellett konkrét tartalmi ügyre is felhívtam a bizottsági és az európai parlamenti kollegák figyelmét” - húzta alá Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő. A területi tipológiák rendszere felülvizsgálatra szorul, az a fejlesztési forrási igények minden szintű kielégítésére most sem alkalmas.

A jelenlegi „jellemzően városi-, köztes- és a jellemzően vidéki régiók” rendszere nem képes kezelni a városok-és falvak közötti feszültséget és az egyre növekvő leszakadást. Olyan jelenségekkel kell szembenéznünk, mint a fejlesztési források falvakba célzott eljuttatásának hiánya, Magyarország esetében a kiemelkedő szintű fejlesztési forrásokkal való visszaélés, illetve a statisztikai torzítások” - emelte ki a szocialista képviselő.

„A leszakadást növeli például az, hogy EU szinten külön „város kategória létezik, míg „falu” nem. Ezért a vidéki közösségeknek kialakított kezdeményezések – mint például az általam indított „okos falu” – megvalósítása érdekében is át kell alakítani a tipológiai kategóriákat. Éppen ezért javaslom, hogy a Bizottság indítson konzultációt az érintett főigazgatóságok bevonásával, figyelembe véve az Eurostat által indított „Tercet” kezdeményezést. Mindezzel felkészülhetünk a következő pénzügyi időszak kihívásaira, mindazonáltal itt az idő, hogy végre tegyünk le az asztalra egy komplex tervet és biztosítsunk elegendő időt a vitára - zárta Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő.

Szanyi Tibor: A lengyel és magyar kormány ténykedésével kapcsolatos eljárásokat egyesíteni kell

Az Európai Parlament tegnapi ülésén nem először volt napirenden a jogállamiság lengyelországi helyzetének bírálata, de újdonság, hogy az élénk vita után elfogadott határozatot – a lengyel kormánypártot is magában foglaló EU-ellenes jobboldal kivételével – a parlamenti frakciók közösen jegyezték.

Ez erős politikai támogatást jelent az európai jog megsértése miatt a lengyel kormánnyal szemben kötelességszegési eljárást folytató Bizottság számára, sőt a dokumentum ezúttal kilátásba helyezi a parlamenti egyeztetés megkezdését, amelynek nyomán az EP kezdeményezheti a Bizottságnál az uniós szerződés 7. cikkelye szerinti, a jogsértő tagállammal szembeni konkrét szankciókkal járó procedúra elindítását. Az EP-határozat az uniós intézményekkel való kormányzati együttműködés hiányára, az igazságszolgáltatás átalakítása során elkövetett jogsértésekre helyezi a hangsúlyt, miközben élesen bírálja a jelenlegi lengyel rezsimet a jogrend átalakítása keretében az elmúlt két évben az ellenzék, a kisebbségek, a nők, a civil szervezetek, a menekültek jogait szűkítő intézkedések miatt is.

Szanyi Tibor MSZP-s európai képviselő az EP állásfoglalása és a vita hangulata alapján óvatos optimizmusának adott hangot, hangsúlyozva a kérdés szoros összefüggését a jogállamiság súlyos magyarországi helyzetével: „Immár sokadszor foglalkozunk az EP-ben érdemi eredmény nélkül az európai értékek bomlasztásával és a jogállamiság szisztematikus lebontásával Lengyelországban – valamint, nem mellesleg, Magyarországon. Végre azonban az EU politikai csúcsain is megérni látszik a felismerés, hogy ideje véget vetni közös politikai frusztrációnknak és végig kell vinni a legszigorúbb politikai-jogi eljárást a jogsértő tagállamokkal szemben, az Unió demokratikus egységének helyreállítása érdekében.”

Szanyi Tibor a vita kapcsán – mintegy utólagos tanulságként - felhívta képviselőtársai figyelmét arra, hogy korábban az uniós intézményeknek ugyanilyen határozottsággal kellett volna eljárni az európai normák és a demokratikus jogállam rombolását a lengyel kormányéhoz hasonló, vagy még gátlástalanabb módszerekkel, de már jóval korábban elkezdő Orbán-rezsimmel szemben. „Ennek elmaradása a soraiban a szélsőséges, EU-ellenes Fideszt még mindig megtűrő, Orbánt rendre elvtelenül mentegető Európai Néppárt felelőssége. Különben talán a lengyel szélsőjobb sem kapott volna vérszemet, ezért most az EU-ban legalább azt el kell érnünk, hogy Orbán és Kaczinsky következmények nélküli politikai ámokfutása ne lebeghessen csábító példaként a jövő potenciális európai despotái előtt” – fejtette ki a magyar szocialista képviselő. Egyúttal emlékeztetett rá, hogy a lengyel és a magyar jogállamiság ügyét az is összekapcsolja, hogy a két kormány cinikusan előre jelezte: a hosszadalmas uniós egyeztetés végén, az Európai Tanácsban kölcsönös vétójukkal úgyis megmentenék egymást az esetleges közösségi szankcióktól. „Több képviselőtársammal együtt azt javaslom a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy ne tegyék meg nekik ezt a szívességet és az uniós intézmények a két eljárást eleve egyesítve folytassák le” – tette hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: A pénzek eltüntetésének lehetőségének megteremtésében az Orbán-kormány is aktív szerepet játszik

A Lux-leaks és a Panama-leaks után a ’Paradise papírok’ meghozták az újabb bizonyítékokat arra, hogy Európa és a világ pénzelitje hogyan tünteti el vagyonát, profitját a nemzeti adóhatóságok, költségvetések és végeredményben az emberek zsebéből.

„Tévedés ne essék, bár az adóoptimalizálás nem mindig számít formálisan illegális tevékenységnek, mégis közönséges lopásról beszélünk, amely nem történhetne meg az egyes tagállamok támogatása nélkül, hiszen a joghézagok, vagy éppen a direkt kedvező jogi környezet kihasználásával évtizedek óta folyik az ultra-gazdagok adóelkerülése” - hívta fel a figyelmet, Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő.

A politikus emlékeztetett továbbá, hogy: „A magyar kormány se lóg ki a sorból. Igyekszik felsorakozni az adóparadicsomokhoz a vállalati nyereségadó mértékének drasztikus csökkentésével. De emlékszünk még a GE-re szabott növekedési adóhitelre, illetve azokra az off-shore cégekre is, akiknek kijátszották a letelepedési kötvényekből befolyó pénzeket.”

A gazdagok ily módon való megsegítése évi sok milliárd eurós veszteséget jelent a többségnek, ami megszorítások formájában, valamint az embereket és a helyi kkv-ket sújtó adóterhek folytonos növekedésében jelenik meg.

Orbánnak ez szinte ajándék. Az emberek egyre növekvő vagyoni különbségekből adódó jogos dühét gyűlöletkampányaival az éppen tetszőleges társadalmi réteg, vagy kisebbség ellen tudja fordítani. Nyugdíjasok, tanárok, orvosok, civil szervezetek, menekültek. Lassan nem lesz olyan társadalmi csoport, amelyen nem gázolt keresztül. Csak a NER oligarchák maradnak érintetlenül.

„Ez a fokú társadalmi szétszakítottság, vagyoni és jövedelmi különbség, valamint az ebből adódó feszültség robbanás közeli állapotot idézett elő. Így, ahogy az adóparadicsomokkal és az adóelkerülő pénzelittel való elszámolás, úgy az Orbán kormánnyal való leszámolás is nagyon közel van” - tette hozzá a szocialista politikus.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu