• Hírek

Szanyi Tibor: az Orbán-kormány szégyene, hogy miattuk ma ismét a Petőfiék 12 pontjáért kell küzdenie a magyaroknak!

Március 15-én az 1848-as forradalomra emlékezünk és azokat az ifjú forradalmárokat ünnepeljük, akik olyan változásokat indítottak meg az országban, melynek szerepe elvitathatatlan abban, hogy Magyarország végső soron a fejlődés útjára lépett. Szanyi Tibor, szocialista európai parlamenti képviselő a következő gondolatokkal köszöntötte az ünnepet: „A forradalmárok lelkülete és tettei 1848 óta példaként állnak a magyar emberek előtt. Éppen ezért tölt el sokunkat a keserűség és a szégyen, hogy ma, 2018-ban jóformán újból a Petőfiék által 170 éve megfogalmazott 12 pont jogaiért kell küzdenünk.” „Ma Magyarország újra sajtószabadságért, felelős minisztériumokért, valós, nem bábként működő Parlamentért és törvény előtti egyenlőségért kiált. Nekünk, magyaroknak 2018-ban ismét a hűbéri viszonyok megszüntetéséért kell harcolnunk és újból azt kell követelni a hatalomtól, hogy ugyan legyen már megint közös a teherviselés. De egy évtizede azt sem gondolta volna senki, hogy 2018 márciusában újfent a Nemzeti Bankért, meghurcolt politikai foglyokért, és bár más kontextusban, de az Unióért kell kiállnunk” – hangsúlyozta a szocialista politikus. „2018. március 15-én egyenlőséget, szabadságot és testvériséget kívánok minden honfitársamnak. Reményt ad, hogy bár korrupt rendszerben és igazságtalan feltételek mellett, de április 8-án mégis van esély lerázni az ország nyakán kövér kullancsként élősködő orbáni hatalmat” – tette hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor folytatja az adóelkerülés és adócsalás elleni munkát az EP-ben

Az Európai Parlament képviselői strasbourgi plenáris ülésükön a mai napon szavaztak az új pénzügyi bűncselekményekkel, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó különbizottság (röviden: TAX3) tagjairól.

Szanyi Tibort ismét a bizottság tagjává választották, így folytatja többek között a Lux-Leaks esetet is vizsgáló TAXE bizottságban, és a panama papírok hátterét kutató PANA bizottságban megkezdett munkáját.

Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő az újonnan felállított külön bizottsággal kapcsolatban elmondta, hogy: „az EP és különösen annak szocialista frakciója kitartó munkával komoly eredményeket ért el az adócsalások és adókikerülések uniós szinten történő visszaszorításáért. Ugyanakkor a munka még koránt sincs elvégezve, éppen ezért mindenképp szükség van további parlamenti vizsgálódásokra, illetve arra, hogy nyomást gyakoroljuk a Tanácsra és a Bizottságra az adókikerüléseket megakadályozó újabb szabályok bevezetésének érdekében.”

„Elképesztő összegekről beszélünk, amelyek után soha nem fizetnek adót, euró ezreket csalva így el minden egyes európai állampolgártól. A célunk, hogy bezárjunk minden olyan kiskaput, amelyen keresztül a multik, a legvagyonosabb magánszemélyek, valamint az őket segítő közvetítők ügyeskedéssel károsítják egészségügyi, oktatási és szociális ellátó rendszereinket”- hangsúlyozta a szocialista politikus.

„Lényegében az olyasfajta adóügyi igazságtalanságot akarjuk felszámolni, mint amilyet az Orbán-kormány is képvisel: miközben az adófizetőket, és a kis- és középvállalkozásokat nagy és bonyolult adóteherheknek teszi ki és ezt a legnagyobb szigorral be is tartatja, addig jómaga off-shore lovagok százait termeli ki, akik a NER védelmét élvezve büntetlenül lophatják a köz pénzét” – tette hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: Orbánékkal szemben az Európai Parlamentre valóban számíthatunk a Brexit-tárgyalásokon a nagy-britanniai magyar munkavállalók védelmében

Az Európai Parlament ma egy minden jelentős politikai erő által közösen jegyzett állásfoglalásban szorgalmazta, hogy a Brexit után, átfogó társulási megállapodás keretében szabályozzák az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni viszonyát, annak érdekében, hogy a kapcsolatok az elkerülhetetlen visszalépés ellenére minél szorosabbak maradhassanak, a gazdaság, a kereskedelem, a biztonság és az európai együttműködés számos más területén.

Ugyanakkor az európai törvényhozók a majdani Brexit-megállapodás parlamenti jóváhagyásának előfeltételeként fogalmazták meg a tárgyalási folyamat szorosabb parlamenti felügyeletét. Ennek során az Európai Parlament figyelemmel lesz arra, hogy a rendezés maradéktalanul érvényesítse a kötelezettségek és jogok egyensúlyát, szavatolja az egységes piac sértetlenségét, az EU jogi és politika-alakítási döntési autonómiáját, illetve, azt, hogy a nem-tagállam Nagy-Britannia nem élvezhet majd a 27-ek kárára velük azonos előjogokat.

A határozatot előkészítő jelentés plenáris vitájához írásbeli felszólalásában csatlakozott Szanyi Tibor magyar szocialista képviselő, aki szerint Brexit-ügyben továbbra is csak kármentés folyik, mert a brit nacionalisták gátlástalansága, a korábbi brit konzervatív kormány felelőtlensége, illetve a jelenlegi tehetetlensége miatt előállt jelenlegi helyzetből szinte csak veszteséggel jöhet ki mindkét fél. Szanyi úgy látja, hogy a mostani vita és állásfoglalás is megerősítette, hogy az EU szempontjából a Brexit okozta károk korlátozásában változatlanul az Európai Parlament a leginkább következetes, konstruktív és felelős politikai szereplő.

„Magam is bizakodva támogatom azt a politikai ambíciót, hogy az EU-brit kapcsolatok jövőjét lehetőleg egy korszerű társulási megállapodásban szabályozzuk – még ha a tárgyalóasztalnál London szűklátókörűsége ezt egyelőre nem is teszi kézen fekvővé ” – fejtette ki Szanyi Tibor. Ugyanakkor hozzászólásában hangsúlyozta: „szocialistaként számomra különösen fontos szempont, hogy a szociális Európát, valamint a fenntarthatóságot célzó erőfeszítéseinket és uniós normákat, s ezáltal az EU versenyképességét semmilyen formában ne áshassa alá a brit kilépés utáni rendezés.

A nagy-britanniai munkavállalásban erősen érintett tagállam képviselőjeként Szanyi Tibor üdvözölte az EP határozatban a testület kiállását a letelepedők, munkavállalók kölcsönös jogainak szigorú érvényesítése mellett, az átmenet időszakára és a Brexit utánra vonatkozóan egyaránt. „Okkal kértem az állampolgáraink számára fontos ügyben képviselőtársaim további figyelmét és támogatását a Brexit-folyamat egészében, ugyanis a tagállamokat tömörítő Tanácstól az egyes országok eltérő érintettsége és érdekeltsége, sőt egyes kormányok ellenérdekeltsége miatt ezt hiába várnánk el. Főleg nem várható ez a magyar fiatalok, munkavállalók – lényegében gazdasági és/vagy politikai menekültek – százezreit külföldre üldöző Fidesz-rezsimtől, Orbánék ezzel kapcsolatos álszent és cinikus brüsszeli megnyilvánulásai ellenére sem” - hangsúlyozta az MSZP európai parlamenti képviselője.

Szanyi Tibor: A 2020 utáni többéves pénzügyi keret az okos befektetések és a saját források növelése felé kell, hogy mozduljon

Keddi plenáris ülésükön az európai parlamenti képviselők a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről és az európai uniós saját források rendszerének reformjáról vitáztak.

A többéves pénzügyi keret határozza meg, hogy az EU összességében, illetve a különböző tevékenységi területekre külön-külön évente mekkora összeget használhat fel a 7 éves keret során. A keret célja, hogy megkönnyítse az EU éves költségvetésének az elfogadását, meghatározza a politikai prioritásokat, illetve hogy biztosítsa a költségvetési fegyelmet az EU-ban, valamint, hogy fokozza az Unió pénzügyeinek a kiszámíthatóságát.

Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő elmondta, hogy "a következő többéves pénzügyi keretről illetve az EU saját forrásai rendszerének reformjáról szóló vita eredményének nem kisebb a tétje, mint hogy képes lesz-e Európa érdemben válaszolni az európai polgárok problémáira vagy az euro-szkeptikus, populista politikai erők által festett kép erősödik meg az EU-ról."

Az EU saját forrásai kapcsán a szocialista politikus hangsúlyozta, hogy „mindenképp növelni kell az EU saját forrásait – tehát azokat az összegeket, amelyeket az EU saját jogán szed be, és nem tagállami hozzájárulásból. Ez fenntarthatóbbá és hatékonyabbá tenné a rendszert. A lehetséges új saját forrásokra kiváló javaslat például a közös összevont társaságiadó-alap, amely megoldást nyújtana az Unión belüli káros adózási gyakorlatokra is.”

Szanyi Tibor továbbá kiemelte az ’okos falvak’ projektet is, mint egy olyan programot, amely kis befektetéssel számos politikai prioritásra kiemelkedően pozitív hatással lenne. „Innovatív természetéből fakadóan az ’okos falvak’ okos befektetéseket is jelentenek, ez pedig pénzügyi kiszámíthatóságot és hatékonyságot jelentene mind az EU-nak, mind a tagállamoknak” – emelte ki az EP-képviselő, hozzátéve, hogy: „a magyar kormány példáját látva pedig mindenképp beszélnünk kell az uniós források felhasználásának hatékonyságáról. A jövőre nézve eredményesebb szabályokat kell felállítani, hogy uniós pénzből még véletlenül se lehessen kormányzati vagy más korrupciós hálózatot építeni.”

Szanyi Tibor: „a nőügyekkel való nem foglalkozás” ideje lejárt

Az Európai Parlament képviselői a tegnapi strasbourgi plenáris ülés során a nők és lányok ellen elkövetett erőszakkal szembeni küzdelemről és az Isztambuli Egyezmény uniós tagállamok általi megerősítéséről vitáztak.

„Amikor a statisztikák azt mutatják, hogy minden ötödik nőt bántalmaz a férje, vagyis minden ötödik családban erőszakban nőnek fel a gyermekek, illetve amikor minden negyedik állapotos nő fizikai és szexuális bántalmazásnak van kitéve, a politikai tétlenség semmivel sem magyarázható” – jelentette ki Szanyi Tibor szocialista politikus.

“Az Isztambuli Egyezmény egy igen hatékony eszköz lehetne a tagállamok kezében a helyzet javítására, hiszen az egyezmény ratifikálása a nők elleni erőszak számos formájának kriminalizálását jelentené, kötelezné a nemzeti hatóságokat olyan jogszabályok meghozatalára, amelyek proaktívan járulnának hozzá az erőszak megelőzéséhez, illetve nagyobb védelmet biztosítana az áldozatok, túlélők számára” – emlékeztetett az EP-képviselő.

„Az EU számos tagállama felismerte ezt. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a magyar kormány továbbra sem hajlandó az egyezmény ratifikálására. Ma Magyarországon rendszerszerű a családon belüli bántalmazás és szexuális bűncselekmény áldozatainak megalázása, hiszen az Orbán-kormányban a legkisebb politikai akarat sincs arra, hogy változtasson az áldozathibáztatás jogtalan és embertelen, de bevett szokásán. A ’nőügyekkel való nem foglalkozás’ itt emberi tragédiák tömegét eredményezi napi szinten. Kormányváltás esetén Magyarország ezen a területen is gyökeres változásra számíthat, amelyet az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával fogunk kezdeni” – tette hozzá Szanyi Tibor.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu