• Hírek

Szanyi Tibor: A tiszta energia innovációja felgyorsult Európában!

Az Európai Parlament képviselői támogatják az innováció felgyorsítását a tiszta energia előállítás területén. A jelentésben és a vita során is kiemelésre került, hogy az energia előállításának, átvitelének, tárolásának és használatának módjai hatalmas átalakuláson mentek keresztül. A legalapvetőbb, hogy megfizethető, megbízható és biztonságos energiára van szükség.

„Az Orbán-kormány az energiapolitikájával is egyre jobban a peremre szorul. Sajnos az már természetessé vált Magyarországon, hogy - köszönhetően a kormány gyakorlatának - az energiahordozók piaci ár felett és Fidesz-off-shore cégeken keresztül kerül forgalomba. Nyilvánvaló, hogy az energiabiztonságot-, a szolidaritást-, az energiahatékonyságot-, az energiatakarékosságot-, -illetve a megújuló energiaforrások arányának növelését sem ösztönző politika nem EU-konform”- húzta alá Szanyit Tibor, szocialista politikus.

„A tiszta energiával kapcsolatos jelentés még csak említés szintjén sem tartalmazza a nukleáris energiát, hisz ugyan míg kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki, mint például a szén-alapú energiatermelés, az atomenergia használata egyben jelentős kockázatot is jelent. A költséges, magas szennyezéssel járó és biztonsági kérdéseket is felvető nukleáris beruházások helyett, a magyar kormány is a tiszta energiaforrások innovációjába kell, hogy fektessen! Fel kellene végre Orbánnak is ismernie, hogy az új, köztük a közelmúltban a digitális forradalom keretében létrejött technológiák hatalmas lehetőségeket kínálnak teljes energetikai rendszerek átalakítására, diverzifikálására! Elő kell segíteni a helyi és regionális önkormányzatok szerepvállalását a tiszta energiával kapcsolatos innováció elterjedésében, például az intelligens/okos települések, az elektromos közlekedés és az intelligens mikro-hálózatokon keresztül is – erősítette meg Szanyi Tibor.

ZACSKÓS SZAVAZATOK #szanyitibor No.17.

Molnár Gyula és Karácsony Gergely a minap vendégségben járt Kolozsvárott Kelemen Hunornál, az RMDSZ elnökénél, aki kerek-perec kijelentette, hogy az MSZP és a Párbeszéd feleslegesen töltené az idejét Erdélyben kampányolva, mert az ottani szavazók nagyon is jól tudják, hogy kire kell szavazniuk.

Ez egész pontosan a Fideszt jelenti, lévén Kelemen Hunor az elmúlt hónapokban ezt több alkalommal is a lehető legvilágosabban kinyilvánította. “Mentségére” legyen mondva, az RMDSZ bár nem pártként, hanem érdekvédelmi szervezetként lett Romániában bejegyezve, ám különleges státuszából fakadóan ugyanabban az EU-s pártcsaládban foglal helyet, ahol a Fidesz, jelesül az Európai Néppártban. Szóval vezetőink ezzel az erővel akár Orbán Viktorral is tárgyalhattak volna.

Jobb ha tudomásul vesszük, hogy Erdélyből, Kárpátaljáról és a Vajdaságból mi, baloldaliak gyakorlatilag nem kapunk szavazatot. Ez nem csupán az ottani hangadók alapállásából fakad, hanem egyszerű üzletből. Orbánék gesztusokkal és mesés támogatásokkal megvették a külhoni véleményvezéreket, akik bolondok lennének ezek folytatásáról lemondani.

Ennél fogva teljesen értelmetlen ebben a dimenzióban demokráciáról, magyarságról és egyéb patetikus ügyről beszélni, arról viszont annál inkább, hogy az említett helyeken keletkező szavazatokat legkevésbé az érintettek adják le, hanem többnyire bizonyos “aktivisták” zacskókban hordják be a megfelelő szavazóhelységekbe. Eközben az RMDSZ elnöke, ahelyett, hogy az erélyiek érdekeit képviselve, önálló és független politikát folytatna, Orbán Viktor szócsöveként nyilvánul meg, mint egy alkalmi FIDESZ-szóvivő, elvágva minden értelmes együttműködés lehetőségét.

#szanyitibor No.17.

Szanyi Tibor: itt az idő a műanyag-használat tényleges ésszerűsítésére

2015 decemberében fogadta el az Európai Bizottság a körforgásos gazdasággal kapcsolatos akciótervet. Ebben kulcsfontosságú szerepet kapott a műanyagokkal kapcsolatos, mára már tarthatatlanná vált helyzet kezelése. Erre tett most javaslatot az Európai Bizottság, amit az Európai Parlament képviselői is megvitattak az eheti strasbourgi plenáris ülésen.

„Az Európai Bizottság, műanyaggal kapcsolatos tervezete segítségével ésszerűsíteni tudjuk a műanyag hulladékok miatt kialakult helyzetet. Ez azért fontos, mivel a tervezet szerint a világ műanyag termelése 20-szorosára növekedett az 1960-as évek óta és ennek nagy részét nem hasznosítjuk újra. Ez 322 millió tonna műanyagtermelést jelentett 2015-ben, ami megegyezik a világ összes lakosa 70 %-ának testtömeg összegével. És további növekedés várható, amennyiben nem változtatunk. Ezen műanyagok 90%-a fosszilis üzemanyagból kerül előállításra, és sajnos a műanyaghulladék újrahasznosítási aránya igen alacsony az EU területén (30%), míg az ebből fakadó energiatermelés 39%-ot, a hulladéklerakás pedig 31%-ot tesz ki napjainkban is. További gondot jelent, hogy ez a hulladék mennyiség még több is lenne az EU területén, hacsak nem növeltük volna mintegy ötszörösére a műanyag hulladék exportját harmadik országokba 1999 és 2011 között. Ezzel szemben Kína nem csak a műanyagzacskók tiltásának útjára lépett, hanem egyúttal meg is szüntette a műanyaghulladék bevitelét” - világította meg Szanyi Tibor szocialista képviselő.

A műanyag hulladék jelentős része sajnos az óceánokba kerül. A makro-szennyezés mellett azonban megjelent a mikro méretű szennyezési forma is, amelyek például mosó- és tisztítószerek adalékaként válnak hulladékká. Ezek összessége a vízi ökoszisztémára, állati- és emberi egészségre gyakorolt hatása alighanem végzetes.

„A műanyag nem váltható ki teljes mértékben, viszont az Európai Bizottság dinamikus újrahasznosítást és fenntartható termelést- illetve fogyasztást sürget. Ezzel egyetértek, de eljött annak az ideje is, hogy a fogyasztási szokásaink átalakítása mellett, rendszerszinten is változást hozzunk. Összpontosítsunk az innovációra! A fém például szinte végtelen alkalommal újrahasznosítható, az üveg újrahasznosítási aránya pedig átlagban háromnegyedes volt 2015-ben. Ezért javaslom, hogy műanyag- és tetra pak helyett 1 literes kiszerelésig (az ételek- és folyadékok esetében) inkább fémeket és üveget alkalmazzunk” - húzta alá Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő.

Szanyi Tibor: Az orbáni rendszer miatt gazdasági menekültekké vált magyar fiatalok számára április 8-a valós változást hozhat!

Az Európai Unió felismerte a fiatalkori munkanélküliség jelentette probléma súlyosságát. Éppen ezért hozták létre az ifjúsági garancia programot, amellyel a tagországok kötelezettségvállalást tettek arra, hogy minden 25 éven aluli fiatal színvonalas állásajánlatot, illetve további minőségi képzéseket kap munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapon belül. Emellett elindították az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, amelynek révén az EU pénzügyi forrásokat biztosít a tagországok számára az ifjúsági garancia életbe léptetésének támogatására.

„Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés egy segítségnyújtás az EU részéről a szükséges reformok meghozatalához. Ennek megfelelően nem helyettesíti a tagállami forrásokat, és nem is működik konkrét tagállami lépések hiányában”- mondta el Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő.

„Az ifjúsági garancia célját sok tagállamban még nem sikerült elérni. Magyarország esete azonban kirívó, mert itt a kormány nemhogy nem halad a megvalósítással, hanem a garancia program célkitűzéseivel szöges ellentétben álló politikát folytat. Az EMMI – KLIK központosított rémálom-páros szinte mindent megtesz, hogy már első osztálytól kezdve ellehetetlenítse a gyermekek jövőjét, különös tekintettel a vidéki, hátrányos helyzetű fiatalokra. Aki pedig az elavult tananyag és a krónikus tanárhiány mellett eljut a középiskola végére, azoknak egy jó része már nem is gondolkodik itthoni egyetemekben, főiskolákban, hanem rögtön a kivándorlást választja. 20 éve nem volt ilyen kevés egyetemista Magyarországon!”- emlékeztetett a szocialista politikus.

„Végső döfésként könyvelhető el, hogy az EU által biztosított támogatás - 2017 végéig 15 milliárd forint az észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi és dél-dunántúli régiónak - nagy részt el sem érte a leginkább rászoruló és legsérülékenyebb csoportot, vagyis a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat, mivel a kormány éppen azokat az ifjúsági szakmai és civil szervezetek támadja kitartóan, most már évek óta, akik segíthetnének a fiataloknak, hogy egyáltalán tudomást szerezzenek a lehetőségeikről” – hívta fel a figyelmet Szanyi Tibor, EP-képviselő.

„Az Orbán-kormány eltorzult világképével veszélyt jelent a magyar oktatásra, a magyar fiatalok jövőjére, így az egész országra, hiszen százezres nagyságrendben üldözi el képzett fiataljainkat, és ellehetetleníti az itthon maradottakat. Április 8 után ezen is változtatunk!- tette hozzá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: Magyarország nem maradhat az EU leggyengébb láncszeme az orosz propaganda elleni közös fellépésben

Az Európai Parlament idei első plenáris ülésén általános vitát folytatott az EU és tagállamai ellen irányuló orosz propaganda hatásairól, az azzal szembeni közös fellépésről. A kérdésről az európai törvényhozók már 2016 novemberében közös állásfoglalást tettek közzé, amelyben sürgették, hogy az európai intézmények és a tagállamok egyeztetett módon tegyenek ellenintézkedéseket Moszkva destabilizációs törekvéseivel szemben. A téma újbóli napirendre tűzése azt a felismerést tükrözi, hogy az azóta eltelt időszakban a helyzet csak súlyosbodott, az EU belső kohézióját és atlanti szövetségi rendszerét a nyílt provokációk, burkolt fenyegetések, álhírek és megosztási kísérletek széles eszköztárával bomlasztani törekvő putyini expanziós politika mára az Európai Unió, mint demokratikus közösség biztonságát fenyegető egyik legveszélyesebb külső kihívássá fajult. A parlamenti vitában az európai képviselők kedvezően fogadták a Bizottság ígéretét, hogy az orosz propaganda ellensúlyozásában az Unió a tagállamokat az eddigit jelentősen meghaladó közösségi forrásokkal, szakértői munkával és a közösségi média, illetve a tömegkommunikáció legkorszerűbb eszközeivel is számoló, konkrét akciótervekkel segíti.

A parlamenti vitához írásos felszólalásban járult hozzá Szanyi Tibor magyar szocialista európai parlamenti képviselő, aki az Ukrajnával foglalkozó EP-bizottság első alelnökeként az elmúlt években számos közvetlen tapasztalatra tett szert Moszkva nemzetközi céljainak és eszközeinek gátlástalanságáról. Ebben emlékeztetett rá: „Putyin célzott álhíreivel, s a piszkos ’hibrid háború’ sok más eszközével egész Európa biztonságát, értékeit, demokratikus jogállami berendezkedését támadja. Ne felejtsük: negyedik éve megszállás alatt tartja egy szuverén ország jelentős területét, határain harcokat szít, másutt uniós tagállamokat provokál, manipulálni próbálja belső viszonyaikat, sajtójukat és politikai feszültségeket gerjeszt, miközben számtalanszor bizonyította, hogy a józan ész és a diplomácia nyelvét nem érti, csak az erőét. Ezért tartom most bíztató és előremutató felismerésnek az EU részéről, hogy tagállamonként differenciált eszközökkel, de a helyzet súlyosságának megfelelően teljes egységet, a demokratikus közösség erejét felmutató közös fellépésre van szükség”.

Szanyi Tibor hozzátette: „ugyanakkor magyar politikusként vegyes érzelmekkel figyeltem ezt a fontos vitát, mert az arra is rávilágít, hogy a putyini nyomulással szemben elengedhetetlen uniós egység leggyengébb láncszeme éppen Magyarország, pontosabban Orbánék politikája. Ha egy tagállam vezetése személyes politikai számításból tartósan kiszolgáltatja hazája és szövetségesei biztonságát, elárulja gazdasági, pénzügyi, energiaellátási érdekeit Putyin céljainak szolgálatában, akkor számolnia kell az árulók politikai sorsával, mind itthon, mint Európában. Jó lenne, ha Orbán felismerné végre, hogy itt nem babra megy a játék, nem vállalná tovább Putyin ’hasznos idiótája’ szerepét és nem tenné Magyarországot Moszkva hídfőállásává ez EU-n belül.”

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu