• Hírek

Szanyi Tibor: Megoldások az élelmiszerpazarlás ellen

A tegnapi nap során tárgyalta az élelmiszer-hulladékok csökkentésére irányuló jelentést az Európai Parlament. A becslések szerint évente 88 millió tonna élelmiszert dobnak ki az EU-ban, ami egy főre vetítve átlagosan 173 kg-ot tesz ki. Mindez a nyilvánvaló környezeti hatások (termelés, csomagolás, eljuttatás, hulladékkezelés stb.) mellett közel 143 milliárd eurós veszteséget is jelent évente, ami nagyságrendileg megközelíti az EU éves saját költségvetését.

Markáns élelmiszerhulladék csökkentés csak EU szinten képzelhető el, ehhez hasznos javaslatokat fogalmaz meg a jelentéstevő. Azonban van itt egy ellentmondás: Magyarországon elképesztő mértékben nőtt a szegények száma, de az egy főre vetített élelmiszer-hulladék aránya is magas. Az ellentmondásra egyszerű a válasz: a jövedelem-különbségek tudatos növelése révén (például az egykulcsos adó révén) hatalmas tömegek szakadnak le. Ezen rétegek számára a könnyen romló, tömegáruk érhetőek csak el. Mindemellett azonban mennyiségi értelemben a tehetősebb réteg sem mondható tudatos élelmiszer vásárlónak.

„Éppen ezért az általános hulladék-csökkentési célokkal egyetértve azt javasoltam, hogy az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve a bérleszakadásokat is vegye számításba e kérdéskör vizsgálata során. A biztonságos állati takarmányozással, valamint az el nem fogyasztott éttermi élelmiszerek közétkeztetésre fordításával, adományozásával, vagy csökkentett áron való értékesítésével jelentősen visszafogható lenne a pazarlás” - húzta alá Szanyi Tibor, szocialista európai parlamenti képviselő.

Háttér:

Szanyi Tibor plenáris vitán elhangzott felszólalása itt ezen a linken érhető el.

Szanyi Tibor: „Orbánék visszaélései a pénzügyi csalások „állatorvosi lova” az EU-ban

Az Európai Parlament ezen a héten tárgyalta a tagállamokban az uniós költségvetés terhére 2015-ben elkövetett csalások elleni harc helyzetét. Az EP korrupcióval, pénzügyi és adócsalással foglalkozó bizottságai tagjaként, a szocialista Szanyi Tibor elmondta: „az ilyen éves jelentéseknek nem célja egyes tagállamok pellengére állítása, ám az Orbán-kormány visszaélései nyomán az EU-ban ma Magyarország a pénzügyi csalások ’állatorvosi lovává’ vált.”

Az MSZP-s képviselő szerint ugyanakkor az is jól kirajzolódik, hogy „a jelenlegi közös jogi és intézményi feltételek mellett az EU nem képes kezelni az államot csapdába ejtő korrupció, a rendszerszerű kormányzati szintű csalás szélsőséges esetét, ahol az Orbán-rezsim bűnüldözés helyett saját jogsértéseiket törvénymódosításokkal, szelektív igazságszolgáltatással, a lakosság és az EU félretájékoztatásával leplezi.”

Mindazonáltal a vita során ígéretes konkrét elképzelésekkel is találkozhattunk. A szocialista EP-képviselő ilyennek tekinti mindenekelőtt a korrupciós tényfeltáró újságírók és források fokozott védelmét, valamint a független Európai Ügyészség létrehozása melletti újabb határozott politikai kiállást, s annak szorgalmazását, hogy az új ügyészség hatásköre az azt még ellenző tagállamok mielőbbi bevonásával terjedjen ki az EU egészére. Szanyi Tibor emlékeztetett rá, hogy az Európai Ügyészségből jogfilozófiai, vagy alkotmányos fenntartások miatt kimaradó néhány más tagállamhoz képest a magyar kormány itt is sajátos szempontokat érvényesít: „nyilvánvaló, hogy Orbán nem akar semmilyen európai betekintést és független jogi kontrollt az európai források lenyúlását rendre fedező, politikailag irányított Polt-féle ügyészség felett. Számomra már ez önmagában is erős érv az Európai Ügyészség haladéktalan felállítása mellett”.

Háttér:

Szanyi Tibor plenáris vitán elhangzott felszólalása itt ezen a linken érhető el.

Macron történelmet írt

A közelmúlt holland választásokat követően másodszor fordult elő az Európai Unióban, hogy az orbáni világképhez hasonlókat valló szélsőséges jobboldali politikai erők a vártnál is nagyobb vereséget szenvedtek, ezúttal Franciaországban.

A centrista Macront a fináléban közel kétharmadban támogató francia társadalom valójában Le Pen törekvéseitől határolódott el, igen nagy többséggel. Ez utóbbiak jobbára bezárkózásra, falak és kerítések építésére, idegengyűlöletre, nacionalista hőbörgésre és primitív zsigerekre bazíroztak.

A Brexit botlása után az EU Európa-párti lakossága ismét keményen megmutatta, hogy a fő erők az integráció elmélyítésében érdekeltek. Ez nagyon fontos üzenet a magyar és a lengyel kormánypártoknak, hogy igazából nincs további tere a szélsőséges handabandázásnak, de Putyinnak is, hogy kevés hatása van az európai folyamatokra, bármennyire is a züllesztés politikáját kívánja érvényesíteni.

Baloldalról nézve azonban nem mehetünk el szótlanul amellett, hogy Hollandiában és Franciaországban a hagyományos szociáldemokrácia is hátrébb szorult. Fontos jelzés ez arra nézvést, hogy a harmadik utas próbálkozások ideje végképp lejárt, s a baloldali megújulás a szociális Európa víziója mentén lehet sikeres.

Szanyi Tibor: Vajon hol tart a munka becsülete?

127 éve tartjuk május elsejét hol munkásmozgalmi ünnepnapként, hol megemlékezésként, hol tiltakozásként. 62 éve ugyanezen a napon tartja a katolikus egyház is ‘munkás Szent József’ (Jézus nevelőapja) ünnepét.

Lényege a legnagyobb munkásvívmány, a „8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra felüdülés” őrzése, s egyben „a munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepe”. Harcos ünnep. Vér, veríték és könnyek egyvelege. A világ túlnyomó részén, így Magyarországon is nemzeti ünnep.

Május elseje az a nap is, amikor mélyen belegondolhatunk, vajon hol tart a munka becsülete? 2017 Magyarországán az orbáni tolvajkapitalizmus ül tort, s a hatalom zsiványai szinte narkósan nyöszörögnek, ha valamelyik nap nem sikerül egy-egy laza milliárdot lopniuk. A másik oldalon pedig milliók próbálnak havi 47 ezerből életben maradni. A magyar melós ma a japán futóegér szerepét kapja a szibériai gyapjas mamut árnyékában.

Ám ezen lehet változtatni! Van remény!

Május elseje egyben az a nap is, amikor csatlakoztunk az európai egység letéteményeséhez, az Európai Unióhoz. Sokan talán azt gondolhattuk, hogy valami tutiba kerülünk, ahol dől ránk a pénz. Hatalmas tévedés. Még többen viszont ma is azt gondoljuk, hogy egy együttműködési keretben tehetünk magunkért sok mindent. Nincs osztályfőnök, de van önkéntesség. Nem fogják Brüsszelből megírni nekünk a mi Munka Törvénykönyvünket, de mi írhatunk olyat magunknak, ami az európai normáknak megfelel. Nincsenek kényszerek, ám a többi nemzettel közös vállalásaink megtartása a magyar becsület ügye.

Változtassunk, hogy reményeink valósággá váljanak!

Amíg szavazólap és hozzátartozó urna van, addig csak magunkat okolhatjuk az így vagy úgy, de megszavazott zsarnokaink tobzódásáért. A magyar gerinc csak hajlott csontfüzér lesz, ha tovább tűrjük azt a barna mocskot, amit az orbáni galeri a képünkre ken. Elég!

Előre az egységért!

Milliárdokat hozhat Szanyi Tibor programja

Nagy sikert aratott az Európai Bizottságnál a „Szanyi-projektként” elhíresült, már futó „okosfalva” program. Ennek alapját a képviselő által az Európai Bizottsághoz 2015-ben benyújtott „Okos, Öko és Szociális Falvak” kísérleti projekt adja. A program elnyerte Phil Hogan agrárügyekért felelős európai biztos és a mezőgazdaságért- vidékfejlesztésért felelős főigazgatóság támogatását is, így a megközelítés kiterjesztésére EU Akció indult. Mint ahogy a biztos fogalmazott, mindezt azért, hogy a kezdeményezés a jövő európai vidékfejlesztési politikájának középpontjába kerüljön. „Az ’okos városok’ kezdeményezés mellett szükség van a falvak együttműködésére is. Itt az ideje, hogy tovább fejlesszük a Közös Agrárpolitikát oly módon, hogy azzal vonzóvá tegyük a vidéki életet is. Okos, élő, élhető európai falvak: ez az ’okosfalu’ kezdeményezés célja, amelynek megvalósításában a high-tech, precíziós és fenntartható mezőgazdaság támogatásának is kiemelkedő szerepe lesz”- mondta Szanyi Tibor szocialista politikus. A kísérleti projekt immáron működik, amelynek elsődleges célja a pontos definíció meghatározása, valamint a jó gyakorlatok és a gyakorlatban használható modellek kialakítása. E héten viszont a további gyakorlati megvalósítás érdekében Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő egy újabb, nagyobb összegű és szélesebb tartalmú javaslatot (ún. „előkészítő akció” kezdeményezés) is benyújtott, amely elfogadása esetén euró-milliók hozzárendelésével több tagországában „Smart Village” referencia-pontok létrehozását garantálhatja majd.
logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu