• Hírek

Szanyi Tibor: Van-e magyar hulladékgazdálkodás vagy csak szemétdombokat épít a Kormány?

A közös uniós célkitűzésektől eltérő magyarországi, 2014-2020-as Hulladékgazdálkodási Terv koncepcionális felülvizsgálata okán írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottsághoz Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő. A képviselő szerint hiányzik például a koordinációs szint a különböző közigazgatási szintek között, valamint a szelektív hulladékgyűjtés rendszere sem elégséges, valamint a lebontható hulladékok gyűjtési rendszerén sem történt elegendő fejlesztés.

Az Európai Bizottság válaszában aláhúzta, hogy szorosan figyelemmel kíséri a Magyarország hulladékgazdálkodási politikájával kapcsolatos fejleményeket, és hogy már több ízben aggodalmát fejezte ki az ország hulladékkezelésében (közelmúltban) bekövetkezett változtatások miatt. A válaszból kiderül, hogy Magyarország szinte minden részterületen rosszabbul teljesít, mint az Uniós átlag. A települési hulladék újrafeldolgozásában és a komposztálás arányában például 32%-ot ért el 2015-ben, amely jelentősen alulmúlja a 45%-os uniós átlagot. Olyan terület is akad – mint a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóban történő elhelyezésére vonatkozó 35%-os 2016-os maximális célértéknek való megfelelés esetében –, ahol Magyarország még csak jelentést sem tett.

Mindezek miatt a Bizottság tavaly „korai figyelmeztetési” vizsgálatot indított, hogy nyomon kövesse a tagállami előrehaladást a hulladékokról szóló keretirányelvben lefektetett, a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó 2020-as célértéknek való megfelelés érdekében.

“Kormányzati felelősség, hogy fel tudunk-e zárkózni a hulladékgazdálkodás területén, vagy hogy folytatjuk a szemétdomb építést. Az csak egy dolog, hogy ezek a szemétdombok elég rosszul festenek az új stadionok mellett, az azonban problémásabb, hogy a teljesítési határidők (és büntetések) vészesen közelednek” – húzta alá Szanyi Tibor, szocialista képviselő.

Szanyi Tibor: A keleti és nyugati tagállamok között a „fuvarozóháború” mentén kialakult feszültség fenntarthatatlan és szükségtelen

A nyugat-európai tagállamok szociális dömpingre hivatkozva vezettek be protekcionista intézkedéseket a kelet-európai fuvarozókkal és sofőrjeikkel szemben, miközben egyes kelet-európai vállalkozók csak minimálbérre jelentik be alkalmazottaikat, hozzájárulva ezzel a negatív árspirál kialakulásához.

Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő az ún. fuvarozóháború kapcsán kijelentette, hogy „az európai egységes piacon belül nincs helye nyugat-kelet töréseknek, piaci szektorok felosztásának, vagy egyes szereplők földrajzi alapon történő kiszorításának.”

„Európa keleti és nyugati felében is százezrek munkája függ egy jól működő, kiegyensúlyozott, szociálisan igazságos és üzletileg fenntartható európai fuvarozási szektortól. Nem lehet cél a nyugati munkahelyek megmentése a keletiek kárára, ahogy az fordítva sem támogatható. Éppen ezért arra van szükség, hogy a tagállamok várják meg az Európai Bizottság mobilitási csomagját, amely irányadó lesz a szektor számára. Mindaddig a tagállamok tartózkodjanak a versenykorlátozó, valamint a közös piaccal és a közösségi értékekkel összeegyeztethetetlen intézkedések bevezetésétől” - mondta el a szocialista képviselő.

„Az EU sikere éppen a protekcionizmus leküzdésében áll. Ennek megfelelően a fuvarozási szektort érintő kérdést sem lehet hatékonyan megoldani az egymásra való ujjal mutogatással. Közösségi útmutatásra és az érintett tagállamok párbeszédére van szükség” - tette hozzá Szanyi Tibor, EP-képviselő.

Szanyi Tibor: Az agrárium számára biztosított kedvezmények a falufejlesztés teljes spektrumára kell, hogy vonatkozzanak

"Az európai digitális versenyképesség kérdése messze nem csupán a digitális gazdaság esetében feszítő, hanem bőséggel ad feladatot falu-város viszonylatban is” - hívta fel Margrethe Vestager versenypolitikai és Phil Hogan agrár biztos figyelmét mai európai parlamenti meghallgatásuk során Szanyi Tibor EP-képviselő.

„Az EU-okosfalu koncepció fejlesztése során át kell tekinteni, hogy az európai alapszerződésekben az agrárium számára biztosított kedvezmények miként terjeszthetők ki a falufejlesztés teljes spektrumára, ideértve a digitális meghatározottságú közösségi gazdaság eszközeit is” - húzta alá a szocialista politikus. Elmondása szerint a már említett EU biztosokon túl a mobilitási kérdésekért felelős Violeta Bulc európai biztos is már szintén felzárkózott az EU-okosfalu gondolatkör mögé, s a következő hetekben veszi fel a kapcsolatot a várhatóan kinevezésre kerülő, digitális ügyekért felelős Mariya Gabriel biztossal is. Szanyi reményei szerint hamarosan bekapcsolódhat Navracsics Tibor által felügyelt ifjúsági és oktatási szakterület is, hiszen az EU „okosfalu” koncepció oktatási/képzési eleme jelenleg a megalapozó fázis felé tart.

„A legfontosabb azonban, hogy a digitális versenyben mindenki részt vehessen, így az elmaradottabb térségek is, mégpedig a megfelelő, méltányos előnyökkel!” - zárta nyilatkozatát Szanyi Tibor

Szanyi Tibor: Az éhező gyerekek és a menekültek szembeállítása az orbáni gyűlöletkampány egy újabb mélysége

A tegnapi nap „Gyermekszegénység: nem beszélni, hanem cselekedni kell!” címmel tett közzé sajtóközleményt Kósa Ádám, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A közleményben azzal vádolja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy inkább a bevándorlást és a bevándorlókat támogatnák, mint a szegénységben élő gyerekeket.

„Felháborító és visszataszító Kósa Ádám közleménye, amely ugyanakkor tökéletes példája annak, hogyan próbálja a Fidesz hazugságokkal és csúsztatásokkal dezinformálni a magyar lakosságot”- mondta el Szanyi Tibor, szocialista európai parlamenti képviselő.

„A Fidesz kormány azokat a szegénységben élő embereket használja fel vérlázító módon propaganda célokra, akikért semmit nem tett az elmúlt 7 évben. A szegénység kockázatának való kitettséget mutató európai statisztikák szerint mind a felnőttek, mind a gyerekek tekintetében lesújtó a magyarországi helyzet. Nem csak a leggazdagabb uniós országokhoz képest, de már régiós összehasonlításban is leszakadt Magyarország” - hangsúlyozta a szocialista EP-képviselő.

Szanyi Tibor hozzátette, hogy „nem csak akkor kell a szegénységben élő gyerekekről, a több százezer éhező magyarról, vagy épp a hajléktalanokról beszélni, mikor az épp kapóra jön a háborús borzalmak elől futó menekültek elleni gyűlöletkampányban. Főleg nem úgy, hogy közben az oly sokat támadott Európai Unió forrásait használja fel a magyar kormány ételosztásra, gondosan titkolva a pénz eredetét a kedvezményezettek elől.

Felszólítom a közlemény kiadóját, valamint a magyar kormányt, hogy kövesse meg a 4 millió létminimum alatt élő magyar embert minden egyes, a szegénységüket mélyítő intézkedésért, valamint azért, ahogy gusztustalan módon felhasználták őket a Fidesz gyűlöletkampányában. Követelem továbbá, hogy a magyar kormány tegye egyértelművé: a hátrányos helyzetű családok számára indított élelmiszercsomag osztás az Európai Unió jóvoltából történik!”

A vidék fejlődése érdekében korlátozás helyett inkább bővíteni kellene a közösségi gazdaság kereteit

Bár szabályozás szempontjából a közösségi gazdaságon alapuló új üzleti modellek még viszonylag új területet képviselnek, a közösségi gazdaság kedvező társadalmi-gazdasági hatásai és versenyképességet növelő képessége elvitathatatlan.

Az Európai Parlament képviselői a mai napon a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrendről szavaznak. Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy „nem szabad a hagyományos gazdaságra irányuló fenyegetésként tekinteni a közösségi gazdaságra. Csak úgy profitálhatunk az új üzleti modellekből, ha azokat elősegítő módon szabályozzuk és biztosítjuk a jogi egyértelműséget.”

A magyar kormány példája, vagy éppen a nem sokára az olasz parlament elé kerülő, számtalan korlátozást és kikötést tartalmazó törvény éppen ez ellen megy: a fogyasztókat megfosztja az innovatív szolgáltatásoktól, és versenytorzító is, hiszen amíg a nagyobb platformok meg tudnak felelni a számos előírásnak, addig a kisebb startup-ok számára lehetetlenné teszi a piaci részvételt.

„Felelős szabályozással éppen hogy minél inkább ki kellene terjeszteni a közösségi gazdaság kereteit. Annak előnyeit minél több ember számára kell eljuttatnunk, ideértve a vidéki területeken élőket is.” A szocialista képviselő által kezdeményezett „okos falvak” projekt éppen ezt a célt szolgálja: a digitális szakadék felszámolását és ezzel a vidék bekapcsolását az eddig csak a városokban koncentrálódó közösségi gazdaságba.

„Az Európai Unióban már támogatásra talált az ’okos falvak’ kezdeményezés. Felszólítom a magyar kormányt, hogy ennek az iránynak megfelelően alakítsa át mostani vidékfejlesztési politikáját, mely a pusztulás szélére taszította a magyar vidéket”- tette hozzá a szocialista EP-képviselő.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu