• Hírek

Szanyi Tibor: Vessünk véget a politikusok antiszemita, rasszista megnyilvánulásainak Európában

Az Európai Parlament az Európa számos országában terjedő, a zsidó közösségek és tagjaik ellen irányuló erőszakos cselekmények és antiszemita gyűlöletbeszéd jelenségére reagálva ma fontos határozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni közös uniós fellépés erősítéséről. A határozat a hangsúlyt a kormányok és a parlamentek közötti hatékonyabb együttműködésre helyezi, egyúttal aláhúzva a civil szervezetek munkájában és az oktatásban rejlő lehetőségeket, s általában a társadalmi szolidaritás fontosságát e veszélyes tendencia visszaszorításában. Az igazságszolgáltatás munkájának segítése, az antiszemita bűncselekmények jobb beazonosíthatósága érdekében az európai törvényhozók egyúttal az antiszemitizmus fogalmának egységes meghatározását ajánlják a tagállamoknak, követve a Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség bevált munka-definícióját. (Antiszemitizmus a zsidóknak olyan láttatása, ami a zsidók iránti gyűlölet kinyilvánítására alkalmas.)

Szanyi Tibor, az MSZP EP-képviselője írásbeli hozzászólásban arra figyelmeztette képviselőtársait, hogy - bár közhelyként hangzik - Európában nagyon is valós, drámai tapasztalat: a tömeges erőszak és gyilkosság a szavakkal kezdődik, a társadalmi tudatot mérgező gyűlölet és diszkrimináció hirdetése történelmi léptékű tragédiákhoz vezethet. Emiatt a magyar képviselő hangsúlyozta: „Az antiszemita, rasszista beszéd és erőszak mind gyakoribbá válása Európában sürgős cselekvésre kötelezi az Uniót és minden európai demokratát. Ehhez pedig a tiszta, világos beszéd, az antiszemitizmus fogalmának a közbeszédben azonosan értelmezett és a joggyakorlatban egységesen alkalmazott meghatározása is szükséges, ezért meggyőződésem szerint mai határozatunk idővel fontos hozzájárulásnak bizonyul majd e veszélyes folyamat megállításában”.

A szocialista képviselő szerint az EP-dokumentum jó okkal mutat rá a politikai vezetők és a kormányok kiemelt felelősségére az antiszemitizmus visszaszorításában. „Már csak azért is, mert ma is vannak olyan európai vezetők, akik alantas politikai számításból nem átallják nyílt, vagy kódolt antiszemita megnyilvánulásaikkal megszólítani a szélsőséges, rasszista hajlamú szavazókat. Az Európai Parlament tagjaként, s magyarként magam is szégyellni kényszerülök, hogy egy hónappal ezelőtt, előző brüsszeli plenáris ülésünkön éppen Orbán Viktor követte el ezt, amikor kormánya minden bajáért az „amerikai milliárdos spekuláns” Soros Györgyöt kárhoztatta. Nálunk, akárcsak egész Közép-Európában ez sötét emlékeket idéz fel, mi sajnos nagyon is értjük az ilyen célzásokban megbújó antiszemitizmust. De nyilatkozata szerint pontosan így értette Timmermans úr, a Bizottság jelen lévő alelnöke is, csak funkciója akkor nem tette lehetővé, hogy reagáljon Orbán gyalázatos megjegyzésére” - emlékeztetett rá Szanyi Tibor.

Szanyi Tibor: Az EU kézzel fogható formában segíti Ukrajnát a putyini agresszióval szemben

Az Európai Parlament ma jóváhagyta azt az uniós szabályozást, amelynek értelmében az EU ideiglenes jelleggel, egyoldalúan bővíti az EU-ukrán társulási megállapodás alapján az ukrán gazdaság megerősítését és európai felzárkózását, valamint az országban kibontakozó reformfolyamat támogatását célzó kereskedelmi kedvezmények körét. Az intézkedés egyes ukrán mezőgazdasági termékek (elsősorban gabonafélék) esetében a beviteli kvóták emelését, illetve eltörlését, néhány ipari termék esetében pedig importvám-mentességet irányoz elő, ezzel lényegében felgyorsítva az Ukrajna EU-hoz való közeledésének jegyében előirányzott szabad-kereskedelem érvényesítését a két fél között.

Annak kapcsán, hogy az egyoldalú kedvezmény gondolatát az európai agrártermelők pozícióit féltő néhány uniós tagállam, illetve politikus fenntartásokkal kezelte, az EU-ukrán parlamenti társulási bizottság első alelnökeként Ukrajna helyzetét jól ismerő Szanyi Tibor, magyar szocialista EP-képviselő a plenáris vitában kifejtette: „Az intézkedés egyszerre bír elvi, politikai és gyakorlati, gazdasági jelentőséggel, érdemes a kettőt kölcsönhatásában mérlegelni. Képviselői munkámban külön figyelemmel kezelem mezőgazdaságunk szempontjait, de ebben az esetben a könnyítésben érintett ukrán exporttermékek listájának összeállítását hatáselemzés előzte meg, amit persze tovább lehet erősíteni. A jogszabály már most is megfelelő garanciákat ad az esetleges piaczavarás megelőzésére, hiszen konkrét esetben saját, vagy tagállami kezdeményezésre az Európai Bizottság bármikor közbeavatkozhat.”

Mint Szanyi Tibor felszólalásában rávilágított, a döntés érdemi hátterét az orosz agresszió okozta súlyos politikai, gazdasági nyomás képezi, amely az folyamatos katonai támadások, valamint az ország egy részének megszállása és illegális elcsatolása révén célzatosan fékezi Ukrajna reformfolyamatát, az EU-hoz való közeledését.”

Háttér:

Szanyi Tibor plenáris ülésen elhangzott felszólalása ezen a linken látható.

Szanyi Tibor: Lehet választani: A vidék újjáélesztése vagy uniós élelmiszercsomagokat ellopó kormány

A városi élethez képest jelenleg igen korlátozott lehetőségeket kínáló falvakat Európa-szerte veszélyezteti az elnéptelenedés. Ez a folyamat már most is komoly kulturális, szociális és gazdasági problémák forrása, amelyek idővel csak még inkább felerősödnek. Főként ha az egyes tagállamokban olyan kormányok vannak, mint Magyarországon, amelyek úgy tűnik, nem ódzkodnak „ellopni” az Uniótól élelmiszercsomagokra kapott milliókat sem.

Éppen ezért „az elkövetkezendő időszak egyik legnagyobb feladata az európai falvak újjáélesztése” - hívta fel a figyelmet Szanyi Tibor, EP képviselő az Európai Parlament tegnapi, brüsszeli plenáris ülésén. Mint hangsúlyozta, az „okosfalvak” néven futó kezdeményezése az Európai Bizottság támogatását is elnyerte. A projekt célja az európai falvak újjáélesztése a vidéki lakosság életkörülményeinek lényeges javításán keresztül. Internet elérhetőség, minőségi oktatás, egészségügyi szolgáltatások, közlekedés és természetesen munkahelyek elérhetősége – jelenleg ezek a szolgáltatások a városi népesség kiváltságai.

Ezen akar változtatni az „okosfalvak” kezdeményezés. A tudás megvan hozzá – rengeteg jó példa, sikeres projekt, legjobb gyakorlat létezik. Ezek összegyűjtésével, közös uniós erőfeszítéssel és a megfelelő források felszabadításával újra életre kelhet az európai vidék. Az „okosfalvak” egy új, friss megközelítést kíván a vidékfejlesztésbe hozni: „okos” megközelítéssel falvainkat nem csak élhetőbb helyekké, de innovációs központokká is tehetjük.

Háttér:

Szanyi Tibor plenáris ülésen elhangzott felszólalása ezen a linken látható.

Szanyi Tibor: Hol vannak az Uniótól élelmiszercsomagokra kapott milliók?

A NER Magyarországában sok gyermek és felnőtt számára az éhezés jelenti a mindennapi valóságot. A 4 millió létminimum alatt élő magyar között vannak olyanok, akik időszakosan éheznek, vannak akik bár hozzáférnek ételhez, minőségi táplálékhoz viszont egyáltalán nem, és vannak folyamatosan, a szó szoros értelmében éhező emberek.

A mélyszegénységben élő családok számára a nyári időszak különösen kétségbeejtő, hisz az iskolák és óvodák bezárásával rengeteg gyerek marad biztos napi betevő nélkül.

„Döbbenetes, hogy 2017-ben „a jobban teljesítő” Magyarországon ilyen állapotok uralkodnak. Egyre több magyar kerül az élelmiszer-szegénység fogságába, ahol a legalapvetőbb emberi szükséglet, az étel előteremtése is komoly gondot okoz” – mondta el Szanyi Tibor, európai parlamenti képviselő.

Az Európai Unió a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapjával igyekszik ezen a helyzeten változtatni. Az uniós alap 93.9 millió euró támogatást nyújt Magyarországnak, melyet 2014-2020 között a legszegényebbek élelmiszer, és egyéb természetbeni támogatására kell felhasználnia a kormánynak.

„A kormány rászoruló személyeket támogató operatív programja szerint 2017-ben több mint 13 millió euró jutna az uniós alapból erre a célra. Hol van ez a pénz? Mikor és hogyan kívánja felhasználni a kormány? Látnak-e 2017 nyarán bármit is a szegénységben élő, éhező gyerekek ebből, a megsegítésükre szánt európai uniós pénzből?” – kérdezett rá a szocialista politikus.

„Fontos kérdések ezek a magyarországi éhezés megállítása szempontjából. Ugyanakkor azért is lényeges erről beszélni, hogy a magyar emberek megismerjék a szegénység felszámolását célzó EU-s programokat, így végrehajtásukat is számon tudják kérni az Orbán kormányon”- fűzte hozzá Szanyi Tibor, EP képviselő.

Szanyi Tibor: Végletek vidéken

Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő a ma tartott Európai Ifjúsági Akciónap kereteibe illesztve mutatta be az EU „okosfalu” koncepcióját az MTA VIII. Falukonferenciáján, Pécsett.

Az „okosfalu” koncepció egyik sarkalatos kérdése, miként lehet vonzóvá tenni a falusi életet a fiatalok, főként ifjú gazdák, vállalkozók és gyermekeik számára? Az utóbbi években rengeteg erőfeszítés nyomán rengeteg Európai tapasztalat halmozódott fel e téren, de ezek megosztása esetleges. Magyarországon is az internetes szolgáltatások elérhetősége, az oktatás és a közlekedés állapota állítja a legnagyobb akadályokat, így a kisebb falvakban lassan megszűnnek a munkahelyek, sőt, sokszor még a remény is.

Szanyi Tibor kezdeményezése nyomán az EU (Bizottság) még az idén felméri az európai falvak újjáélesztéséhez szükséges teendőket, eszközöket és módszereket, különösen, hogy a 2021-től átalakuló európai pénzügyi keretek alkalmassá váljanak a vidéki lakosság életkörülményeinek lényeges javítására. "Az EU 2014-től 2020-ig ívelő hétéves pénzügyi időszaka sajnos igencsak hét szűk esztendőnek mutatkozik a magyar falvak szempontjából, minthogy a magyar kormány szinte egy fillért sem ad a kistelepüléseknek az EU-pénzekből falufejlesztési célokra. Ezen fogunk változtatni"- húzta alá az MSZP EP-képviselője.

"A fiatalok manapság már serdülőkorban eltávolodnak falusi lakhelyüktől, s amint valami használható szakma kerül a birtokukba, azonnal külföldnek veszik az irányt. Ezért pusztul a magyar vidék. El akarjuk érni, hogy a fiatalok a modern szolgáltatások egyre nagyobb hányadát pont úgy tudják elérni a falvakban, mint a nagyobb városokban. Nem ördöngösségekről, hanem mentorokról, szervezőkről, de főleg tapasztalatcseréről van szó, hiszen bővülő európai pénzügyi eszközpark áll rendelkezésre, ám ezek használata gyenge színvonalú." - tette hozzá Szanyi Tibor.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu