• Hírek

Európai okosfalvak - konzultáció a magyar vidék érdekében - levél-

Gúr Nándor országgyűlési képviselő és dr. Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő konzultációs levele:

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy javában folyik az EU jövőjéről szóló össz-európai konzultáció. Bár Magyarországon inkább sajátos nemzeti konzultációkhoz vagyunk szokva, az európai integráció fejlődésének iránya senki számára nem lehet sokadlagos kérdés.

Jelen levelünk célja közös jövőnk egyik sarkalatos terepének hazai áttekintése, hogy minél inkább tudjuk hallatni a hangunkat a hazai és az európai döntéshozatali fórumokon. A vidéki megélhetés, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés perspektíváiról van szó.

Mindeközben a magyar vidék fölé sötét felhők is gyülekeznek. Ha az Orbán-kormány tovább lesz képes bitorolni a hatalmat, akkor a kistelepülések önkormányzatiságának egyértelműen befellegzett, s az ön küldetése, megbízatása is hamar véget ér. A hírek szerint a kormány elképzelése, hogy a 2000 fő alatti települések önkormányzatait bezárják, így ezen közösségek vagyona és egyben jövője is kikerül a helyi emberek kezéből. Menjünk ennek elébe! Szocialista politikusokként is nyilván arra kérjük Önt, győzze meg választóit az európai építkezés hasznosságáról, s merő önvédelemből ne támogassák a Fidesz további ámokfutását.

Csatlakozzanak inkább ahhoz a mozgalomhoz, amely a 2020 utáni európai működési keretekre összpontosít, s ezek sorában újra virágzó falvakat, magabiztos vidéki embereket és lelkes fiatalokat kíván a mai sorvadás és pusztulás helyett. Minderre már csak azért is szükség van, mert az európai mezőgazdaság, illetve a kistelepülési élet sem maradt érintetlen a globális folyamatoktól, s bár a világ más részeihez mérten tompítottabban, ám földrészünkön is erőteljes birtokkoncentráció ment végbe, a kisüzemek visszaszorulása megannyi embert tett munkanélkülivé, s szinte megállíthatatlannak látszik falvaink elnéptelenedése.

Ezek a folyamatok mára oda vezettek, hogy hosszabb távon megroppanhat az EU élelmiszertermelő képessége, ami a globális versenyben kiszolgáltatottá tehet minket. Furcsa ellentmondások által gerjesztett kihívásokkal szembesülünk. Más térségek nehézségeihez képest Európában bőven van termőföldünk, vízben sincs abszolút hiányunk, ám az e javakkal való elégtelen gazdálkodás, esetenként bűnös kizsákmányolásuk, védelmük elhanyagolása aláássa jövőnk kilátásait. A kistelepülési közösségek felbomlása, a generációs szakadékok kialakulása és a tudásbázisok kiürülése komoly veszedelmek képét vetíti előre.

Nagyon általánosan fogalmazva a vidék, s benne a mezőgazdaság messze nem jut hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek a városokban megszokottak, ezáltal egyre kevésbé tudja nyújtani azokat a teljesítményeket, amelyeket az európai állampolgárok elvárhatnának. Ördögi körben vagyunk.

Ezek az elvárások roppant összetettek. Az alapfeladat a magas minőségű élelmiszerek méltányos áron való megtermelése, miközben a környezetünket tisztán, egészségesen kell tartanunk. Ehhez azonban az szükséges, hogy az új tudással rendelkező fiatalok generációja is belépjen a körforgásba, márpedig ehhez jó iskolák, működő infrastruktúra, s vonzó falusi környezet kellenek, hogy ne kelljen mindenért a városba rohangálni, legyen szó pénzügyekről, árucikkekről, kulturális igényekről, avagy az oktatásról, egészségügyről stb. Minőségi életet biztosító falvakat akarunk, amelyek kifejezetten vonzóak a fiatalok számára is.

Az Európai Unió a tagországai éves teljesítményének 0,4 %-át fordítja a mezőgazdaság és a vidék támogatására, s nagyjából ugyanennyit a felzárkóztató regionális politikákra. Ha valóban támogatásként tekintünk ezekre a forrásokra, akkor talán elégségesek, ám ha beruházásként fogjuk fel, akkor bizony roppant kevés. Márpedig egyre inkább ez utóbbiakra van szükség.

A fenti gondolatsor csupán egy tömör összegzése annak, ami az ‘európai okosfalvak’ (EU Smart Villages) koncepciót életre hívta. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek mi, e levél aláírói kezdetektől fogva társszerzői vagyunk, s más kollégákkal összefogva elértük, hogy az európai mezőgazdaság és vidékfejlesztés jövőjéről szóló EU-szintű vitában ez a lehetséges irány hovatovább evidenciaként tör magának utat, olyannyira hogy - kezdeményezésünkre - az Európai Parlament és az Európai Bizottság pusztán a tervezési előkészületekre közel 4 millió eurót különített el. Az ‘európai okosfalvak’ modelljeinek részletes megépítése tehát még előttünk áll. Lenyűgöző ugyanakkor, hogy a téma tárgyalásakor a kistelepülési polgármesterekből áradnak a jobbnál jobb ötletek, megvalósított gyakorlatok, amelyek tárháza kiapadhatatlannak tűnik. Éppen ezért feltételezzük, hogy a koncepció intézményes hátterének kialakításakor első helyen lesz egy olyan jól kezelhető adatbázis felállítása, amely a rengeteg apró, de értékes gondolatot egy közös ‘házba’ tereli. Ebben számítunk az ön alkotó közreműködésére.

Mindazonáltal már most is vannak jól látható sarokpontok. Egyik ilyen az internet használata, a másik pedig a mobilitás kérdése. Tömören szólva: azt kell elérnünk, hogy az okostelefon a falvak lakói számára is igazi munkaeszközzé válhasson, illetve azt hogy a vidéki térségek a modern megoldások révén jól megközelíthetők legyenek. Úgy, hogy egy falusi házba is fél órán belül lehessen meleg ételt hozatni, vagy akár éjszaka drónnal kijuttatni a sürgős gyógyszert. Ezek csak apró példák, a tényleges szükségletek lényegesen sokrétűbbek.

Nagy szükség van az Ön, illetve az Ön mögött álló polgárok véleményére. Az EU történelmében először nem csupán; vagy szinte kizárólag a mezőgazdákat, hanem a falusi, kistelepülési polgármestereket hívjuk közös gondolkodásra: miként adhatunk új lendületet a vidéki életformáknak, hogyan tudjuk ehhez átalakítani az európai adófizetők által biztosított költségvetési kereteket?

Budapest, 2018.02.19.

Üdvözlettel:

Gúr Nándor országgyűlési képviselő

dr. Szanyi Tibor európai parlamenti képviselő

"DIE HARD" - NÉMET MÓDRA #szanyitibor No.19

Már megint a németek löknek egy hatalmasat Európa szekerén. Az ősz óta húzódó németországi kormányalakítás hónapjaiban Macron francia elnök állt az európai reformok élére, de most úgy tűnik az újabb német nagykoalíció elefántléptekkel áll bele a menetbe.

Mármint ha lesz nagykoalíció. A jósok szerint igen, bár a német szociáldemokraták ifjúsági szervezete, a Jusos, különösen annak huszonéves vezetősége, élén Benedikt Rüdesheim munkajogásszal minden zsigerével ellenzi azt. A fiatal szocialisták szerint ezzel a szocializmus ügyét áldozzák fel az idősebb szocialisták, mely utóbbiak viszont Németország európai felelősségére hivatkoznak. (Március 4-én meglátjuk a szociáldemokrata pártszavazás eredményét.)

Ebben a “Drágán add az életed” című politikai küzdelemben a két főszereplő közül Merkel alighanem ismét kancellár lesz, Schulz szocialista vezető meg - úgy tűnik - semmi. A vezéráldozat azonban nem eredménytelen, hiszen az európai, illetve a szociális ügyek szempontjából fontos hat tárca (külügyek, pénzügyek, munkaügyek, igazságügy és fogyasztóvédelem, családok-idősek-nők-fiatalok ügyei, illetve környezetvédelem - tehát a legfontosabb európai témák) az SPD-nek jut.

És akkor ejtsünk pár szót arról is, hogy mit akar csinálni a német nagykoalíció az EU-val. A teljesség igénye nélkül: megerősíteni a jogállamiságot és az alkotmányosságot; mesés beruházási programokat; megtartani a felzárkóztatási támogatásokat, kiterjeszteni a szociális jogokat; leszámolni az adócsalókkal; hatékony klímavédelmet; bővíteni az euró-zónát; Európai Valutaalapot; emberséges menekültpolitikát; afrikai “Marshall-tervet”; EU-bővítést a Balkánon…. ééés, itt a kulcsmondat: mindezekért hajlandók jelentősen többet fizetni az EU közös költségvetésébe. Magyarosan szólva lesz itt fütty meg tánc.

Orbán tehát hiába kárörvend Schulz bukásán. Schulz szelleme ott fog ülni a tárgyalóasztaloknál Merkel ruhájában.

#szanyitibor No.19

A FÖLDNEK NINCS TÖBB IDEJE.#szanyitibor No.18.

A baloldali ifjúsági szervezetek világméretű összefogására hivatott IUSY (Szocialista Ifjúsági Internacionálé) a múlt héten Montenegróban tartotta XXXIII. kongresszusát. Nekünk igen jó hír, hogy a szervezet három csúcsvezetője közül az egyik ismét egy fiatal magyar szocialista politikus lett, Gúr Roland, akit igen nagy többséggel választották ismét az ún. Ellenőrző Bizottság elnökének.

Egy ifjúsági kongresszus persze mindig vidám, de a fentin túl sok jó hírem nincs. A baloldal világszerte elképesztő nyomás alatt van, miközben sok helyen a populista jobboldal érdemtelenül szárnyal. Vendégszónoki minőségemben arra hívtam fel a kongresszus figyelmét, hogy a baloldal erejét a mondanivalójának tartalmi ereje adja meg, s ezen belül nagyon is sok közös teendőnk van. Például a digitális forradalom számunkra nem azt jelenti, hogy miként tudjuk jobbítani a kapitalizmust, hanem hogy az új eszközöket hogyan tudjuk a szociális fejlődés javára fordítani. Az okosfalvak, okosvárosok koncepciói mind nekünk lejtenek, hiszen kivétel nélkül közösségi bázisra helyezkednek. Az energetikai forradalom számunkra nem azt jelenti, hogy a gigászi cégek most még vastagabbak lehessenek, hanem hogy az energia megfizethető, szerencsésebb esetben olcsó, még szerencsésebb esetekben akár ingyenes legyen. A mobilitás erősödésével pedig azt kell elérnünk, hogy a közösségi, illetve tömegközlekedés megfizethető, nagyon olcsó vagy akár ingyenes lehessen.

Ráadásul mindezt igen gyorsan kell intézzük, mert a Földnek már nincs 10-20 éve az emberiség eddigi ‘csacskaságainak’ változatlan folytatására. A baloldal is jobban teszi, ha visszavedlik, azaz letisztul szocialistának, és felhagy az ún. ‘harmadik utak’ keresgélésével.

#szanyitibor No.18.

Európai okosfalvak - konzultáció a magyar vidék érdekében

Tájékoztató az adatkezelési gyakorlatról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről

1. Az adatkezelő neve: Szanyi Tibor, EP-képviselő és Mudri György, szakmai főtanácsadó, akkreditált parlamenti asszisztens

2. Az adatkezelő címe: 60, Rue Wiertz, 1047 Brüsszel, Belgium

3. Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A kérdőív készítői és feldolgozói tiszteletben tartják a kérdőívet kitöltők személyes adatok védelméhez fűződő jogait és eleget tesznek az alább felsorolt törvényekben foglalt feltételeknek, valamint az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak:

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A kérdőív készítői tájékoztatják a kérdőív kitöltőit, hogy a kérdőíven személyes adatokat nem kérnek be és személyes adatot semmilyen formában nem kezelnek.

5. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Az adatkezelés célja a 2.000 fő alatti magyarországi települések vezetői álláspontjának anonimizált módon történő megismerése az önkormányzatiság fenntartásának szükségességéről, az önkormányzatiság egyes további kérdéseiről, valamint az Európai Parlament és az Európai Bizottság által indított és támogatott “Okos falu” kezdeményezésről, mindemellett annak továbbfejlesztési, alkalmazási lehetőségeiről. Az adatkezelés célja emellett a válaszok kapcsolódó kutatási anyagokban történő anonimizált formátumú esetleges felhasználása (bemutatása).

A kérdőív elkészítése, feldolgozása során személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

A kérdőív készítőinek adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság;

• Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

• Honlap: www.naih.hu.

6. A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.

Szanyi Tibor: Az egyetlen esély a társadami-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére a Fidesz-KDNP leváltása

Az Európai Parlament tegnapi plenáris ülésén az egyre növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek következményeiről tárgyaltak az EP-képviselők. E téren jelenleg a szociális jogok európai pillére az EU legnagyobb volumenű kezdeményezése, amely egy befogadóbb és igazságosabb társadalom létrehozását célozza meg. A megvalósítás azonban a tagállamok valós elkötelezettségén múlik.

Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő a témával kapcsolatban elmondta, hogy: „Globálisan és Európa-szerte is megfigyelhető a gazdasági és társadalmi különbségek növekedése. Azokban az államokban azonban, ahol felismerték, hogy a gazdasági jólét előfeltétele egy erős szociális jóléti rendszer, nem pedig fordítva, ott ezek a különbségek kevésbé jelentkeztek. Magyarország sajnos nem ilyen ország. Az orbáni évek alatt a jóléti állam nyoma is eltűnt, a társadalmi különbségeket csökkenteni hivatott intézményeket kivéreztették, és amikor túl magas volt a létminimum alatt élők száma, akkor válaszként megszüntették annak nyilvántartását.”

„A Fidesz-KDNP bűnlistája ezen a téren különösen hosszú és megbocsáthatatlan. Nem csak százezreket taszított szegénységbe és tart félelembe a közmunka ’fegyverével’, de újra és újra megalázza, megszégyeníti azokat az embereket, akiktől maga vette el az esélyt. Emellett a NER bűnszövetkezet tüzes vassal és milliárdos nagyságrendű közpénz ráfordítással igyekszik kiírtani a magyar emberekből az empátia írmagját is, és büszkén hirdeti hogy fogalma sincs a társadalmi szolidaritás mibenlétéről” - adott hangot felháborodásának Szanyi Tibor.

Ahhoz, hogy a társadalmi mobilitás ne csak egyetlen gázszerelő számára legyen valóság, komoly szociális befektetésre van szükség. Az MSZP tisztában van ezzel, ennek megfelelően fel is fogja számolni a megközelíthetetlen miniszterek és miniszterelnök intézményét. Hogyan lehet tisztában Orbán és kormánya az ország helyzetével, ha nem hajlandó szóba állni annak polgáraival?

„2018. április 8-át követően egy új társadalmi szerződés megkötését és a társadalmi párbeszéd megkezdését ajánljuk Magyarországnak, valamint egy olyan országot, ahol a szolidaritás és az empátia vezető szerepet kapnak” – tette hozzá Szanyi Tibor.

logo

Ez a honlap “balra nyílik”. Arról ad számot, miként képviselem a magyar választók akaratát ebben a politikai hangyabolyban.
Nincs varázspálca, nincs tévedhetetlen egyén, nincs tévedhetetlen közösség sem. Értékek és érdekek tengerén kell eligazodni.

Social media


KAPCSOLAT

CÍM
Európai Parlament ASP 10G146
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60. B-1047 Brüsszel
E-MAIL
tibor.szanyi@europarl.europa.eu